Orientačný návod pre naladenie satelitných programov

Existuje veľké množstvo rôznych modelov satelitných prijímačov a nie je preto možné pripraviť jediný a univerzálne platný návod pre manuálne naladenie programov. Pokúsili sme sa preto pripraviť aspoň tento orientačný návod.

KROK 1.

Zapnite satelitný prijímač a prepnite ho na niektorý z kodovaných programov (najlepšie RTVS1 ).

KROK 2.

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Menu (Setup) (v prípade vyžiadania kódu zadajte 0000 alebo 1234).

KROK 3.

Šípkami hore a dole na diaľkovom ovládači zvoľte položku Vyhľadávanie staníc (Manual scan, Vyhľadávanie programov, ručné ladenie, prechádzať TP, apod.) a potvrďte stlačením tlačidla OK.

KROK 4.

V zobrazenej tabuľke (zozname) zvoľte požadovanú položku (u niektorých satelitných prijímačov je potrebné najskôr zvoliť položku pridať/upraviť/ zmazať TP alebo režim ladenia manuál/TP), ďalej nastavte nové požadované parametre podľa tabuľky na predchádzajúcej strane anténa (satelit), frekvencia (kmitočet), symbolová rýchlosť (prenosová rýchlosť, symbol rate), chybová korekcia (FEC) a typ modulácie. Po zadaní všetkých hodnôt je u niektorých satelitných prístrojov nutné ešte zvoliť položku pridať TP a uložiť (save).

KROK 5.

Zvoľte položku vyhľadávanie (ladenie) a potvrďte tlačidlom OK. Pokiaľ túto položku vo vašom menu nenájdete, zvoľte šípkami hore a dolu akúkoľvek položku, ktorú ste zadávali a stlačte OK. Satelitný prijímač začne všetky programy podľa zadaných parametrov vyhľadávať.

KROK 6.

Po ukončení vyhľadávania zobrazí satelitný prijímač zoznam vyhľadaných programov a zobrazí ponuku, čo je možné s naladenými programy urobiť. Zvoľte položku uložiť (save, zoradiť automaticky, zoradiť manuálne, pridať automaticky) a potvrďte tlačidlom OK.

KROK 7.

Opustite menu tlačidlom exit (back, šípka späť). . Nové programy nájdete na konci vášho zoznamu programov.

 

NA STIAHNUTIE

Orientačný návod pre manuálne naladenie satelitných
programov vo formáte PDF

Stiahnuť

 

 

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1