Čo ak nie je Servisný poplatok uhradený?

Na dekódovacej karte, na ktorej nie je Servisný poplatok uhradený k jeho Dátumu splatnosti (a na ktorej nie je aktívny žiadny platený balíček), je v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami zastavené poskytovanie služieb Skylink. Dekódovacia karta tým nie je znehodnotená a môže byť do jedného roka od Dátumu splatnosti Servisného poplatku opäť aktivovaná, a to buď uhradením Servisného poplatku alebo predplatením ľubovoľného programového balíčka. V opačnom prípade bude po uplynutí jedného roka dekódovacia karta vyradená zo zákazníckej evidencie Skylinku. Kartu je aj v tomto prípade znovu aktivovať, ale navyše je na tejto karte potrebné opätovne registrovať služby Skylink a uhradiť jednorazový Reaktivačný poplatok 10,99 Euro (viz Cenník).

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1