Váš názor nás zaujíma

Zvoľte prosím odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje Vaše skúsenosti so službou Skylink Live TV.

Na akom zariadení službu Sklink Live TV najčastejšie používate?