Ako uhradiť Servisný poplatok?

Jednorazovú úhradu na 12 mesiacov je možné vykonať  všetkými platobnými metódami

Suma: 55,60 €/12 mesiacov alebo 95,80 €/24 mesiacov
Číslo bankového účtu Skylink: SK3175000000000025661323
Variabilný symbol: posledných 10 číslic z čísla dekódovacej karty
Špecifický symbol: 100

 

Výnimočne je možné Servisný poplatok uhradiť tiež na 5 dní, a to odoslaním SMS na číslo 8877 v cene 1 Euro s textom správy „SP číslovašejdekódovacejkarty“.

Niekoľkonásobná úhrada jednorazovej ročnej platby Servisného poplatku nezaručuje právo na čerpanie týchto služieb za súčasných cien aj po uplynutí 1 roka od úhrady. Skylink si vyhradzuje právo previesť tieto preplatky do kreditu zákazníka.

Tip:

V prípade, že je na dekódovacej karte predplatený ľubovoľný Základný alebo Doplnkový programový balíček, nie je potrebné zároveň platiť Servisný poplatok. 

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1