Homepage   Praktické informácie a Kontakty   Satelitné prijímače

Satelitné prijímače

Satelitný prijímač je zariadenie, ktoré v spolupráci s dekódovacou kartou Skylink prijíma, dekóduje a spracováva satelitný signál. Na trhu existuje veľké množstvo satelitných prijímačov. Užívateľom Skylinku preto odporúčame, aby pre bezproblémový televízny príjem venovali zvýšenú pozornosť výberu svojho satelitného prijímača.

Na sledovanie programov prostredníctvom Skylinku je nevyhnutné, aby prijímač vedel prijímať programy vo formáte MPEG-4 a ideálne taktiež vo formáte HD. Optimálnym riešením na bezproblémový príjem programov Skylinku je satelitný prijímač s označením Skylink READY.

Pre bezproblémový príjem signálu je kľúčová bezchybná spolupráca satelitného prijímača s dekódovacou kartou. Skylink nie je výrobcom ani predajcom týchto prijímačov, ale veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov. Preto prijímače testujeme a všetky, ktoré vyhovujú podmienkam pre bezproblémovú spoluprácu s kartami Skylink, označujeme značkou Skylink READY. Pre prijímače bez značky Skylink READY nemôžeme zaručiť bezchybnú spoluprácu s kartou Skylink.

Všetky prijímače s označením Skylink READY sú HD a umožňujú prijímať všetky programy Skylinku.

Testovanie prijímača prebieha vždy podľa aktuálnej technickej špecifikácie Skylinku (dnes podľa špecifikácie 1.5). Prijímače testované podľa predchádzajúcich špecifikácií sú síce stále Skylink READY, ale pre dlhodobo bezproblémový príjem satelitnej televízie je potrebná obmena obslužného programu (tzv. firmware), podľa poslednej špecifikácie. Tieto úpravy nie sú na strane Skylinku, ale musí ich zaistiť vždy výrobca satelitných prijímačov. V nasledujúcich tabuľkách je zoznam satelitných prijímačov Skylink READY podľa jednotlivých špecifikácií.

 

Zoznam prijímačov / modulov s certifikátom Skylink READY (podľa posledných platných špecifikácií v1.5)

Ide o aktuálne najvyššie špecifikácie. Oproti predchádzajúcim spĺňajú navyše ďalšie parametre – parameter HDMI-CEC (umožňuje ovládanie televízora len prostredníctvom jedného diaľkového ovládača satelitného prijímača) a parameter Audio popis (umožňuje doplnenie obrazu o komentár, popisujúci aktuálne dianie na obrazovke, čo je veľmi dôležité pre zrakovo postihnutých zákazníkov).

Satelitný prijímač

Súlad s požiadavkami technickej špecifikácie Skylink

Základný test podmieneného prístupu

Česká a Slovenská lokalizácia

Secure Silicon

Párovanie s kartou

Amiko SHD 8550 IR 1 1 1 1 0
ATlink 250 IR 1 1 1 1 0
BENsat BEN260IR-PVR 1 1 1 1 0
BENsat BEN 290IR PVR   1 1 1 0
GoSAT GS7010HDi 1 1 1 1 0
GoSAT GS7060HDi 1 1 1 1 0
DI-WAY IRD-4000 1 1 1 1 0
iNEOS iN3 1 1 1 1 0
SILVER SKY IRHD 1 1 1 1 0
SUNSAT S300 1 1 1 1 0
Synaps ZR 300 1 1 1 1 0
Zircon Jazz 1 1 1 1 0

Dekódovací moduly (CAM)

Mascom Irdeto CI+ 1 1 1 1 0
Neotion PRD-MCIN (1610, 1612, 1613,1452) 1 1 1 1 0
Neotion goSAT PRD-MCIN 1625 1 1 1 1 0
Neotion PRD-MTIN-1623 1 1 1 1 0
SmarDTV SmarCAM3 1 1 1 1 0
SMIT Irdeto CI+ 1   1 1 0
SYNAPS - Neotion PRD-MCIN (1610, 1612, 1613, 1452) 1 1 1 1 0
TechniSat TechniCrypt Irdeto CI+ 1 1 1 1 0
Neotion goSat PRD-MTIN-1625 1 1 1 1 0

 

Zoznam prijímačov / modulov s certifikátom Skylink READY (podľa skôr platných špecifikácií 1.4 a nižších, ale obsahujúci funkciu Home TP)

Ide o vylepšenie predchádzajúcej špecifikácie o dôležitý parameter Home TP (dokáže spracovať a prispôsobiť funkčnosť satelitného prijímača v prípade zmeny parametrov satelitného vysielania na tzv. Home TP – domáci transpondér 12 070 MHz, čo je nevyhnutné pre dlhodobo bezproblémový príjem satelitnej televízie).

Satelitný prijímač

Súlad s požiadavkami technickej špecifikácie Skylink

Základný test podmieneného prístupu

Česká a Slovenská lokalizácia

Secure Silicon

Párovanie s kartou

Homecast HS3200CIIR 1 1 1 1 0
Homecast HS3200IRD 1 1 1 1 0
Linkbox HD 1 1 1 1 0
Linkbox HD mini 1 1 1 1 0
Mascom MC250 1 1 1 1 0
Mascom MC2600HD-IRCI 1 1 1 1 0
Mascom MC270HDIR USB PVR 1 1 1 1 0
Multibox HD 1 1 1 1 0
Optibox miniZebra SE 1 1 1 1 0
SENCORE SDB-6010SI 1 1 1 1 0
Strong SRT7504 1 1 1 1 0
Thomson THS812 1 1 1 1 0
Thomson THS813 1 1 1 1 0
Topfield TF-S3000RHD 1 1 1 1 0
Topfield TF-S3010RHD 1 1 1 1 0

 

Zoznam prijímačov / modulov s certifikátom Skylink READY (podľa špecifikácie v1.4 a nižší)

Pozor, tieto prijímače nemajú funkciu Home TP, preto nemôžeme do budúcnosti zaručiť bezproblémovú prevádzku týchto prijímačov. Viac o funkcii Home TP sa môžete dočítať u vyššie zmienené špecifikácie.

Satelitný prijímač

Súlad s požiadavkami technickej špecifikácie Skylink

Základný test podmieneného prístupu

Česká a Slovenská lokalizácia

Secure Silicon

Párovanie s kartou

ALLBOX HD3500 IR 1 1 1 1 0
ATlink 110 IR mini 1 1 1 1 0
ATlink 210 IR 1 1 1 1 0
ATlink 310 IR 1 1 1 1 0
BENSat 250 IR 1 1 1 1 0
BENSat BEN210 IR-PVR 1 1 1 1 0
BENSat BEN380 IR 1 1 1 1 0
CSBox mini 1 1 1 1 0
DI-WAY IRD-4000 1 1 1 1 0
Evolve BlueStar HD 1 1 1 1 0
GoSAT GS7056HDi 1 1 1 1 0
HDBox IRD-8000HD PVR 1 1 1 1 0
Humax IRHD-51000S 1 1 1 1 0
Icecrypt S3200IR 1 1 1 1 0
iNEOS iN1 1 1 1 1 0
LinkBox 7 1 1 1 1 0
LinkBox Irdetino HD 1 1 1 1 0
Optibox miniZebra SE 1 1 1 1 0
Optibox Zebra 1 1 1 1 0
Optibox Zebra mini 1 1 1 1 0
Orion II 1 1 1 1 0
Orion III 1 1 1 1 0
Orion IV 1 1 1 1 0
SkyTec HD 110IR 1 1 1 1 0
Sunsat S200HDi 1 1 1 1 0
Telux SHD3404 1 1 1 1 0
Zircon Happybox ONE 1 1 1 1 0
Zircon Mini Box HD 1 1 1 1 0
Zircon SHD007 1 1 1 1 0
Zircon SHD077 1 1 1 1 0
Zircon SHD777 1 1 1 1 0
Zircon FunBox 1 1 1 1 0


Zoznam certifikovaných prijímačov, ktoré spĺňali podmienky certifikácie v zmysle skôr platných špecifikácií

Satelitný prijímač

Certifikácia Skylink READY do:

Alma T1000ir 1. 1. 2014
AMIKO ird7800 1. 1. 2014
AT Link 100IR 1. 1. 2014
AT Link 200IR 1. 1. 2014
BENsat 200 IR-PVR 1. 1. 2014
BENsat 300 IR 1. 1. 2014
BENsat 350 IR 1. 1. 2014
DI-WAY ICE 7000 HD 1. 1. 2014
Dizipia DS4H-35IRS 1. 1. 2014
DXCom IR007 1. 1. 2014
EVOLVE HD 5060PVR 1. 1. 2014
GoSAT GS7050HDi 1. 1. 2014
GoSAT GS7055HDi 1. 1. 2014
Homecast HS3200IR 1. 1. 2014
Hyundai DVBSH465PVR 1. 1. 2014
Changhong HD DVB-S2 6100R 1. 1. 2014
Kaon KSC-SA276IR 1. 1. 2014
Kaon KSC-SA4001IR 1. 1. 2014
Kaon KSF-SA710IR 1. 1. 2014
LinkBox 1. 1. 2014
LinkBox mini 1. 1. 2014
LUNA HD 300 IRCI 1. 1. 2014
Opensat IR Line 1. 1. 2014
Optex ORS 9910HD 1. 1. 2014
ORION Orion Irdeto 1. 1. 2014
STEINNER Irdeto 1. 1. 2014
SunSat S100HDi 1. 1. 2014
TechniSat DIGIT SIR 1. 1. 2014
TechniSat TechniStar SIR 1. 1. 2014
TechniSat TechniBOX SIR 1. 1. 2014
Topfield SBI 2050 1. 1. 2014
Topfield SBI 2060 1. 1. 2014
Vestel S7150-DVB675 1. 1. 2014
Zircon Skyline 1. 1. 2014
Zircon Starline 1. 1. 2014

 

Vysvetlivky

Súlad s požiadavkami technickej špecifikácie Skylink

Bol overovaný súlad technických parametrov výrobku s technickou špecifikáciou Skylink platnou v čase testovania. Niektoré parametre boli testované, iné boli porovnávané s dokumentáciou poskytnutou výrobcom. Skylink nenesie zodpovednosť za odlišnosti od technickej špecifikácie, pokiaľ boli výrobcom oznámené nepravdivé údaje o testovanom výrobku.

Hodnota Popis
1 Výrobok vyhovuje technickej špecifikácii Skylink.
2 Výrobok v niektorých ohľadoch nespĺňa parametre technickej špecifikácie Skylink. Tieto odlišnosti však nemajú zásadný vplyv na základnú funkci prijímača v spojení s prístupovou kartou Skylink.

Základný test podmieneného prístupu

Bola overovaná spolupráca výrobku s dekódovacou kartou Skylink pri základných funkciách podmieneného prístupu: aktivácia služby, deaktivácia služby, odosielanie textových správ na obrazovku, reset PINu apod.

Hodnota Popis
1 Výrobok úspešne vyhovel všetkým testom funkcionality podmieneného prístupu s dekódovacou kartou Skylink.
2 Výrobok vykazuje menej závažné nedostatky spolupráce s dekódovacou kartou Skylink.

Česká a slovenská lokalizácia

Bolo overované, nakoľko výrobok spĺňa zákaznícke požiadavky pre využitie na území pôsobnosti satelitnej platformy Skylink, a to: jazyk a korektnosť zobrazovaných znakov v menu, EPG, teletexte, ďalej prednastavenie satelitných transpondérov, ktoré využíva Skylink a úplné poskytovanie všetkých jeho služieb.

Hodnota Popis
1 Výrobok je bez výhrad lokalizovaný pre využitie na území pôsobnosti satelitnej platformy Skylink.
2 Výrobok vykazuje menej závažné nedostatky lokalizácie na území pôsobnosti satelitnej platformy Skylink.

Secure Silicon

Secure Silicon je funkcia poskytujúca vyšší stupeň ochrany vysielania. Prijímač so Secure Silicon je pripravený pre budúce spustenie nových služieb, ktoré túto vyššiu ochranu vyžadujú.

Hodnota Popis
1 Výrobok je vybavený funkciou Secure Silicon.
0 Výrobok nie je vybavený funkciou Secure Silicon.

Párovanie s kartou

Párovanie prijímača/modulu s kartou je opatrenie zvyšujúce ochranu. Ak je párovanie zapnuté, funguje prijímač iba v páre s konkrétnou kartou uvedenou v databáze Skylinku. Skylink môže túto funkciu zapnúť i vypnúť na diaľku.

Hodnota Popis
1 Výrobok má zapnuté párovanie s prístupovou kartou.
0 Výrobok nemá zapnuté párovanie s prístupovou kartou.

Upozornenie:

Protokol vyjadruje stanovisko Skylinku k výrobku v SW a HW verzii, ktorá bola predložená na testovanie a jeho kompatibilitu s vysielaním ku dňu testu. Skylink neručí za nedostatky satelitného prijímača, ktoré nebolo možné v čase testu bežne dostupnými technickými prostriedkami zistiť.

Väčšina programov z programovej ponuky Skylinku už dnes vysiela vo vysokom rozlíšení (HD), resp. v kompresnom formáte MPEG-4, pričom do konca roka 2016 to bude platiť už pre všetky programy Skylinku.

Vzhľadom k tomu, že je pre príjem HD programov, resp. programov vysielaných vo formáte MPEG-4 potrebný HD satelitný prijímač, je pre zákazníkov Skylinku dôležité, aby dokázali poznať, či už takýto prijímač používajú alebo majú ešte zastaraný typ, ktorý dokáže prijímať len programy vo formáte SD/MPEG-2.

HD prijímač sa dá rozpoznať podľa niekoľkých znakov:

  • Prístroj je označený značkou Skylink READY,
  • prístroj je označený značkou HD alebo HDTV,
  • v návode k obsluhe je uvedené, že sa jedná o HD prijímač,
  • prístroj je vybavený výstupom s označením HDMI,
  • už teraz prijímate niektoré programy Skylinku, ktoré sú vysielané v HD, resp. vo formáte MPEG-4 (Prima MAX HD, Prima Comedy Central, KINO SVĚT, regionalnitelevize.cz, RETRO, REBEL, RELAX, Regina TV, Nova International, DOMA, DAJTO a ďalšie).


Ak vlastníte HD satelitný prijímač (najlepšie s označením Skylink READY), nemusíte nič riešiť – budete môcť prijímať všetky televízne programy Skylinku.

Ak HD satelitný prijímač nevlastníte, odporúčame navštíviť niektorého z predajcov satelitnej techniky (viď sekcia „Predajná a servisná sieť“) alebo využiť zvýhodnenú ponuku  Skylinku (viď www.skylink.sk/hd-prijimac). Zároveň odporúčame zamerať sa pri výbere na funkciu automatického ladenia a usporiadania programov (FastScan) – nebudete už musieť manuálne ladiť programy, všetky zmeny za vás vykoná tento prijímač automaticky sám. Touto funkciou sú vybavené takmer všetky prijímače s označením Skylink READY.
 

Po nastavení paraboly a satelitného prijímača je ďalším nutným krokom naladenie programov. Väčšina moderných satelitných prijímačov je už pre službu Skylink predladená, alebo má jednoduchého inštalačného sprievodcu.

V prípade dolaďovania chýbajúcich alebo presunutých programov je potrebné:

    •    návod dodaný k vášmu satelitnému prijímači,
    •    technické parametre na manuálne ladenie programov (viď tabuľka nižšie).

Satelit Astra Kmitočet (MHz) Polarizácia FEC Symbol. Rýchlosť (kS/s) Programy - názov predvoľby
23,5°E 11 836
DVB-S
pilot OFF
H 5/6 27 500 STV1, STV2, Markíza, TV JOJ, JOJ PLUS, TA3. Kino Barrandov, TV Barrandov, SLAGR TV , tv8
23,5°E 11 739
DVB-S2 / 8PSK
pilot OFF
V 2/3 29 900 EDGE CZ, Boomerang CZ, the QYOU CZ
23,5°E 11 797
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
H 3/4 29 500

FILMBOX EXTRA HD, Sport 2, Golf Channel, TV Paprika, Filmbox Family, Filmbox Premium, Retro Music TV, Nickelodeon CZ, Sport 5, Film+ CZ, Discovery CZ, Disney CZ, Filmbox Plus, Viasat HD CZ, Mnam TV, duck TV, REBEL, RELAX, KinoSvet, E! Entertainment CZ, Nautical HD, JOJ Cinema, AMC

23,5°E 11 856
DVB-S2 / 8PSK
Pilot OFF
V 2/3 29 900 Reality Kings
23,5°E 11 876
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
H 3/4 29 900 Nova Cinema HD, Fanda HD, Prima COOL HD, JOJ HD, JOJ Plus HD, Dajto HD, Nova HD, Prima HD, Nova Sport 1 HD, RiK, Nova International
23,5°E

11 914
DVB-S2 /
8PSK
pilot OFF

H 2/3 29 900

Hustler HD CZ, Fine Living CZ, Fine Living HD CZ, Food Network CZ, Food Network HD CZ, Travel Channel HD CE, Outdoor Channel HD

23,5°E 11 934
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
V 3/4 27 500

EROXXX HD, FIGHTBOX, DOCUBOX, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Explorer / Spice, Filmbox, Prima Comedy Central, Prima MAX HD, CS Mini/CS Film, HOROR, Prima ZOOM HD, Prima Love

23,5°E 11 973
DVB-S2 / 8PSK
pilot OFF
V 2/3 29 900 Telka, Smíchov, Minimax, Leo TV, Nova Sport 2 HD, Penthouse 1 HD, Penthouse 2 HD, WAU HD, Markíza International
23,5°E 12 032
DVB-S2 / QPSK
pilot OFF
H 9/10 27 500 UNITEL CLASSICA HD, AutoMotoSport HD
23,5°E 12 070
DVB-S
pilot OFF
H 3/4 27 500

CT 1, CT 2, CT sport, CT 24, CT:D / CT art, Nova, Prima

23,5°E 12 109
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
H 3/4 27 500

Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, History HD, Markíza HD, Film Europe HD, Arena sport 1, Discovery Showcase HD CZ, JimJam CZ, Animal Planet CZ, Doma HD, Kino CS, Doku CS, Muzika CS, Crime and Invest. CZ, NGC

23,5°E 12 090
DVB-S2 / 8PSK
pilot OFF
V 2/3 29 900 Nat Geo HD CZ, Nat Geo Wild HD CZ, HBO HD, HBO2, HBO3, Cinemax, MTV Europe CZ, iConcerts CZ, brava HD, Spektrum HD, TV Regina, regionalnitelevize.cz, Sport 1 CZ, Fishing & Hunting, INTV, AXN
23,5°E 12 129
DVB-S2 / 8PSK
 pilot OFF

V

2/3 29 900 Man-X, Penthouse
23,5°E 12 168
DVB-S
pilot OFF
V 3/4 27 500 Ocko TV, TV Lux, WAU, Barrandov Plus, Barrandov MUZIKA
23,5°E 12 363
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
V 3/4 29 500 CT 1 HD, CT 2 HD, CT Sport HD, STV1 HD, STV2 HD, Kino Barrandov HD, Barrandov Plus HD, TV Barrandov HD, TV Noe, SLAGR TV 
19,2°E 11 739
DVB-S
pilot OFF
V 3/4 27 500 MTV ROCKS, MTV Dance, MTV Hits, VH1, VH1 Classic
19,2°E 12 515
DVB-S pilot OFF
H 5/6 22 000 Vivid CZ
19,2°E 12 722
DVB-S2 / 8PSK
pilot OFF
H 2/3 23 500 Hustler TV CZ, Brazzers TV Europe

Tabuľka technických parametrov na manuálne ladenie programov na stiahnutie tu.

Stav ku 18. 7. 2016.

Na tejto stránke nájdete aj návody, ako naladiť programy v najčastejšie používaných prijímačoch.

Obecný návod pre nastavenie zvukovej stopy v satelitnom prijímači nájdete tu.

Tabuľka ladenia programov pomocou funkcie FastScan na stiahnutie tu.