Homepage   Praktické informácie a Kontakty   Satelitné prijímače

Satelitné prijímače

Satelitný prijímač je zariadenie, ktoré v spolupráci s dekódovacou kartou Skylink prijíma, dekóduje a spracováva satelitný signál. Na trhu existuje veľké množstvo satelitných prijímačov. Užívateľom Skylinku preto odporúčame, aby pre bezproblémový televízny príjem venovali zvýšenú pozornosť výberu svojho satelitného prijímača.

Najčastejšie otázky na satelitné prijímače

V záložke Časté otázky ohľadne prijímačov nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa certifikácie prijímačov alebo ich životnosti.

Satelitný prijímač

Satelitný prijímač je zariadenie, ktoré pri vložení dekódovacej karty prijíma, dekóduje a spracováva satelitný signál. Na sledovanie programov prostredníctvom Skylinku je nevyhnutné, aby prijímač vedel prijímať programy vo formáte MPEG-4 a ideálne taktiež vo formáte HD. Optimálnym riešením na bezproblémový príjem programov Skylinku je satelitný prijímač s označením Skylink READY.

Prečo zvoliť prijímač Skylink READY

Všetky prijímače s označením Skylink READY sú HD a vedia teda prijímať všetky programy Skylinku.

Na bezproblémový príjem signálu je kľúčová bezchybná spolupráca satelitného prijímača s dekódovacou kartou. Na trhu je celý rad satelitných prijímačov. Skylink nie je výrobcom ani predajcom týchto prijímačov, ale veľmi mu záleží na spokojnosti svojich zákazníkov. Preto prijímače podrobuje testovaniu a všetky, ktoré vyhovujú podmienkam na bezproblémovú spoluprácu s kartami Skylink, označuje značkou Skylink READY. U prijímačov bez značky Skylink READY nie je možné bezchybnú spoluprácu s kartou Skylink zaručiť.

 

 

Zoznam prijímačov / modulov s certifikátom Skylink READY (v zmysle teraz platnej špecifikácie v1.5)

Satelitný prijímač

Súlad s požiadavkami technickej špecifikácie Skylink

Základný test podmieneného prístupu

Česká a Slovenská lokalizácia

Secure Silicon

Párovanie s kartou

GoSAT GS7060HDi 1 1 1 1 0
DI-WAY IRD-4000 1 1 1 1 0
SUNSAT S300 1 1 1 1 0

Zoznam prijímačov / modulov s certifikátom Skylink READY (v zmysle teraz platnej špecifikácie v1.3)

Satelitný prijímač

Súlad s požiadavkami technickej špecifikácie Skylink

Základný test podmieneného prístupu

Česká a Slovenská lokalizácia

Secure Silicon

Párovanie s kartou

ALLBOX HD3500 IR 1 1 1 1 0
ATlink 110 IR mini 1 1 1 1 0
ATlink 210 IR 1 1 1 1 0
ATlink 310 IR 1 1 1 1 0
BENSat 250 IR 1 1 1 1 0
BENSat BEN210 IR-PVR 1 1 1 1 0
BENSat BEN380 IR 1 1 1 1 0
CSBox mini 1 1 1 1 0
DI-WAY IRD-4000 1 1 1 1 0
Evolve BlueStar HD 1 1 1 1 0
GoSAT GS7056HDi 1 1 1 1 0
HDBox IRD-8000HD PVR 1 1 1 1 0
Homecast HS3200CIIR 1 1 1 1 0
Homecast HS3200IRD 1 1 1 1 0
Humax IRHD-51000S 1 1 1 1 0
Icecrypt S3200IR 1 1 1 1 0
iNEOS iN1 1 1 1 1 0
iNEOS iN3 1 1 1 1 0
LinkBox 7 1 1 1 1 0
LinkBox Irdetino HD 1 1 1 1 0
Mascom MC2600HD-IRCI 1 1 1 1 0
Mascom MC250 1 1 1 1 0
Mascom MC270HDIR USB PVR 1 1 1 1 0
Multibox HD 1 1 1 1 0
Optibox miniZebra SE 1 1 1 1 0
Optibox Zebra 1 1 1 1 0
Optibox Zebra mini 1 1 1 1 0
Orion II 1 1 1 1 0
Orion III 1 1 1 1 0
Orion IV 1 1 1 1 0
SENCOR SDB-6010SI 1 1 1 1 0
SkyTec HD 110IR 1 1 1 1 0
Strong SRT7504 1 1 1 1 0
Sunsat S200HDi 1 1 1 1 0
Synaps ZR3000 1 1 1 1 0
Telux SHD3404 1 1 1 1 0
Thomson THS812 1 1 1 1 0
Thomson THS813 1 1 1 1 0
Topfield TF-S3000RHD 1 1 1 1 0
Topfield TF-S3010RHD 1 1 1 1 0
Zircon Happybox ONE 1 1 1 1 0
Zircon Mini Box HD 1 1 1 1 0
Zircon SHD007 1 1 1 1 0
Zircon SHD077 1 1 1 1 0
Zircon SHD777 1 1 1 1 0
Zircon FunBox 1 1 1 1 0

Dekódovací moduly (CAM)

Mascom Irdeto CI+ 1 1 1 1 0
Neotion PRD-MCIN (1610, 1612, 1613,1452) 1 1 1 1 0
SmarDTV SmarCAM3 1 1 1 1 0
SMIT Irdeto CI+ 1 1 1 1 0
SYNAPS - Neotion PRD-MCIN (1610, 1612, 1613, 1452) 1 1 1 1 0
TechniSat TechniCrypt Irdeto CI+ 1 1 1 1 0


Zoznam certifikovaných prijímačov, ktoré spĺňali podmienky certifikácie v zmysle skôr platných špecifikácií

Satelitný prijímač

Certifikácia Skylink READY do:

Alma T1000ir 1. 1. 2014
AMIKO ird7800 1. 1. 2014
AT Link 100IR 1. 1. 2014
AT Link 200IR 1. 1. 2014
BENsat 200 IR-PVR 1. 1. 2014
BENsat 300 IR 1. 1. 2014
BENsat 350 IR 1. 1. 2014
DI-WAY ICE 7000 HD 1. 1. 2014
Dizipia DS4H-35IRS 1. 1. 2014
DXCom IR007 1. 1. 2014
EVOLVE HD 5060PVR 1. 1. 2014
GoSAT GS7050HDi 1. 1. 2014
GoSAT GS7055HDi 1. 1. 2014
Homecast HS3200IR 1. 1. 2014
Hyundai DVBSH465PVR 1. 1. 2014
Changhong HD DVB-S2 6100R 1. 1. 2014
Kaon KSC-SA276IR 1. 1. 2014
Kaon KSC-SA4001IR 1. 1. 2014
Kaon KSF-SA710IR 1. 1. 2014
LinkBox 1. 1. 2014
LinkBox mini 1. 1. 2014
LUNA HD 300 IRCI 1. 1. 2014
Opensat IR Line 1. 1. 2014
Optex ORS 9910HD 1. 1. 2014
ORION Orion Irdeto 1. 1. 2014
STEINNER Irdeto 1. 1. 2014
SunSat S100HDi 1. 1. 2014
TechniSat DIGIT SIR 1. 1. 2014
TechniSat TechniStar SIR 1. 1. 2014
TechniSat TechniBOX SIR 1. 1. 2014
Topfield SBI 2050 1. 1. 2014
Topfield SBI 2060 1. 1. 2014
Vestel S7150-DVB675 1. 1. 2014
Zircon Skyline 1. 1. 2014
Zircon Starline 1. 1. 2014

 

Vysvetlivky

Súlad s požiadavkami technickej špecifikácie Skylink

Bol overovaný súlad technických parametrov výrobku s technickou špecifikáciou Skylink platnou v čase testovania. Niektoré parametre boli testované, iné boli porovnávané s dokumentáciou poskytnutou výrobcom. Skylink nenesie zodpovednosť za odlišnosti od technickej špecifikácie, pokiaľ boli výrobcom oznámené nepravdivé údaje o testovanom výrobku.

Hodnota Popis
1 Výrobok vyhovuje technickej špecifikácii Skylink.
2 Výrobok v niektorých ohľadoch nespĺňa parametre technickej špecifikácie Skylink. Tieto odlišnosti však nemajú zásadný vplyv na základnú funkci prijímača v spojení s prístupovou kartou Skylink.

Základný test podmieneného prístupu

Bola overovaná spolupráca výrobku s dekódovacou kartou Skylink pri základných funkciách podmieneného prístupu: aktivácia služby, deaktivácia služby, odosielanie textových správ na obrazovku, reset PINu apod.

Hodnota Popis
1 Výrobok úspešne vyhovel všetkým testom funkcionality podmieneného prístupu s dekódovacou kartou Skylink.
2 Výrobok vykazuje menej závažné nedostatky spolupráce s dekódovacou kartou Skylink.

Česká a slovenská lokalizácia

Bolo overované, nakoľko výrobok spĺňa zákaznícke požiadavky pre využitie na území pôsobnosti satelitnej platformy Skylink, a to: jazyk a korektnosť zobrazovaných znakov v menu, EPG, teletexte, ďalej prednastavenie satelitných transpondérov, ktoré využíva Skylink a úplné poskytovanie všetkých jeho služieb.

Hodnota Popis
1 Výrobok je bez výhrad lokalizovaný pre využitie na území pôsobnosti satelitnej platformy Skylink.
2 Výrobok vykazuje menej závažné nedostatky lokalizácie na území pôsobnosti satelitnej platformy Skylink.

Secure Silicon

Secure Silicon je funkcia poskytujúca vyšší stupeň ochrany vysielania. Prijímač so Secure Silicon je pripravený pre budúce spustenie nových služieb, ktoré túto vyššiu ochranu vyžadujú.

Hodnota Popis
1 Výrobok je vybavený funkciou Secure Silicon.
0 Výrobok nie je vybavený funkciou Secure Silicon.

Párovanie s kartou

Párovanie prijímača/modulu s kartou je opatrenie zvyšujúce ochranu. Ak je párovanie zapnuté, funguje prijímač iba v páre s konkrétnou kartou uvedenou v databáze Skylinku. Skylink môže túto funkciu zapnúť i vypnúť na diaľku.

Hodnota Popis
1 Výrobok má zapnuté párovanie s prístupovou kartou.
0 Výrobok nemá zapnuté párovanie s prístupovou kartou.

Upozornenie:

Protokol vyjadruje stanovisko Skylinku k výrobku v SW a HW verzii, ktorá bola predložená na testovanie a jeho kompatibilitu s vysielaním ku dňu testu. Skylink neručí za nedostatky satelitného prijímača, ktoré nebolo možné v čase testu bežne dostupnými technickými prostriedkami zistiť.

Po nastavení paraboly a satelitného prijímača je ďalším nutným krokom naladenie programov. Väčšina moderných satelitných prijímačov je už pre službu Skylink predladená, alebo má jednoduchého inštalačného sprievodcu.

V prípade dolaďovania chýbajúcich alebo presunutých programov je potrebné:

    •    návod dodaný k vášmu satelitnému prijímači,
    •    technické parametre na manuálne ladenie programov (viď tabuľka nižšie).

Satelit Astra Kmitočet (MHz) Polarizácia FEC Symbol. Rýchlosť (kB/s) Programy - názov predvoľby
23,5°E 12 525
DVB-S
pilot OFF
V 3/4 27 500

CT 1, CT 2, CT sport, CT 24, CT:D / CT art, Prima, Noe TV

23,5°E 11 836
DVB-S
pilot OFF
H 5/6 27 500 STV1, STV2, Markíza, DOMA, TV JOJ, JOJ PLUS, TA3, DAJTO
23,5°E 11 739
DVB-S2 / 8PSK
pilot OFF
V 2/3 27 500 EDGE CZ, Boomerang CZ, the QYOU CZ
23,5°E 11 797
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
H 3/4 29 500

FILMBOX EXTRA HD, Sport 2 HD, Golf Channel, TV Paprika, Filmbox Family, Filmbox Premium, Retro Music TV, Nickelodeon CZ, Sport 5, Film+ CZ, Discovery CZ, Disney CZ, Filmbox Plus, Viasat HD CZ, Mnam TV, duck TV, REBEL, RELAX, CS Mini/CS Film, HOROR FILM, KinoSvet, E! Entertainment CZ, Nautical HD, JOJ Cinema

23,5°E 11 856
DVB-S2 / 8PSK
Pilot OFF
V 2/3 27 500 Crime and Invest. CZ, Reality Kings
23,5°E 11 876
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
H 3/4 29 900 Nova Cinema SD*, Fanda SD*, Prima COOL HD, JOJ HD, JOJ Plus HD, Dajto HD, Nova SD*, Prima HD, Nova Sport 1 HD, RiK
23,5°E 11 895
DVB-S
pilot OFF
V 5/6 27 500

TV Barrandov, tv8, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Explorer / Spice, NGC, SLAGR TV, Filmbox, AMC, Kino Barrandov

23,5°E

11 914
DVB-S2 /
8PSK
pilot OFF

H 2/3 29 900

Hustler HD CZ, Fine Living CZ, Fine Living HD CZ, Food Network CZ, Food Network HD CZ, Travel Channel HD CE, Outdoor Channel HD

23,5°E 11 934
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
V 3/4 27 500

EROXXX HD, FIGHTBOX, DOCUBOX

23,5°E 12 032
DVB-S2 / QPSK
pilot OFF
H 9/10 27 500 UNITEL CLASSICA HD, AutoMotoSport HD
23,5°E 12 070
DVB-S
pilot OFF
H 3/4 27 500

Prima Love, Prima ZOOM, Prima COOL, TELKA, SMÍCHOV, Minimax, Leo TV

23,5°E 12 109
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
H 3/4 27 500

Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, History HD, Markíza HD, Film Europe HD, Slovak Sport 1, Discovery Showcase HD CZ, JimJam CZ, Animal Planet CZ, Doma HD, Kino CS, Doku CS, Muzika CS

23,5°E 12 129
DVB-S2 / 8PSK
 pilot OFF

V

2/3 29 900 Man-X, Penthouse
23,5°E 12 168
DVB-S
pilot OFF
V 3/4 27 500 Ocko TV, TV Lux, WAU, Barrandov Plus, Barrandov MUZIKA
23,5°E 12 207
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
V 5/6 27 500

NG Wild HD CZ, Nat Geo HD CZ, Universal Channel, brava hd, iConcerts CZ, MTV Europe CZ, Sport 1 CZ, Fishing and Hunting, HBO 2, Cinemax, regionalnitelevize.cz, TV Regina, Spektrum HD, HBO HD, HBO Comedy

23,5°E 12 363
DVB-S2 / 8PSK
pilot ON
V 3/4 29 500 CT 1 HD, CT 2 HD, CT Sport HD, STV1 HD, STV2 HD, Kino Barrandov HD, Barrandov Plus HD, TV Barrandov HD
19,2°E 11 739
DVB-S
pilot OFF
V 3/4 27 500 MTV ROCKS, MTV Dance, MTV Hits, VH1, VH1 Classic
19,2°E 12 515
DVB-S
H 5/6 22 000 Vivid CZ
19,2°E 12 722
DVB-S2 / 8PSK
pilot OFF
H 2/3 23 500 Hustler TV CZ, Brazzers.tv CZ

* HD dočasne nahradené SD verzií

Tabuľka technických parametrov na manuálne ladenie programov na stiahnutie tu.

Stav ku 5. 11. 2015.

Na tejto stránke nájdete aj návody, ako naladiť programy v najčastejšie používaných prijímačoch.

Obecný návod pre nastavenie zvukovej stopy v satelitnom prijímači nájdete tu.

Tabuľka ladenia programov pomocou funkcie FastScan.

1. Čo znamená výraz "certifikovaný prijímač" a čo je platná/oficiálna licencia satelitného prijímača?

Termínom certifikovaný prijímač alebo CA modul označujeme prijímač alebo CA modul, ktorý úspešne prešiel certifikáciou v laboratóriu Skylinku a splnil podmienky pre používanie označenia Skylink READY. Vo všetkých prípadoch sa jedná o zariadenie s licencovaným dekodérom Irdeto a je u nich zaručená kompatibilita s kartou Skylink a bezproblémová prevádzka.

Aktuálny zoznam certifikovaných zariadení nájdete na tejto stránke.

2. Aké sú najväčšie rozdiely vo funkčnosti certifikovaného a necertifikovaného prijímača?

Certifikácia nie je zameraná na primárnu fungovanie satelitného prijímača alebo CA modulu. I medzi certifikovanými prijímačmi preto nájdeme lacné, jednoduché modely, rovnako ako drahšie modely s množstvom funkcií. Testovanie pre certifikáciu sa zameriava predovšetkým na bezchybnú kompatibilitu s kartami Skylink so systémom Irdeto. Ďalšími podmienkami udelenia certifikátu sú bezchybná lokalizácia menu, EPG a titulkov do českého a slovenského jazyka, možnosť upgradu softwaru prijímača cez satelit, možnosť úpravy zoznamu programov pri zmene frekvencií atď.

Necertifikovaný prijímač môže mať viac funkcií ako prijímač certifikovaný. Hlavným rozdielom je, že u prijímača bez certifikácie nie je možné garantovať bezproblémovú prevádzku a spoluprácu s kartami Skylink.

Aktuálny zoznam certifikovaných zariadení nájdete na tejto stránke.

3. Mám niekoľko rokov starý prijímač. Celú dobu fungoval a od tejto doby, čo som vymenil kartu, nefunguje ako má.

Pravdepodobne používate kartu Skylink Výmena/Skylink Výmena M7 v prevedení ICE, ktorá podporuje ako prijímače s dekodérom CryptoWorks, tak i Irdeto. Po uvedení kariet ICE na trh sa však ukázalo, že nie všetky prijímače mali v minulosti korektne implementovaný CryptoWorks a s kartami ICE nefungujú správne. Pre mnoho z nich existujú na webových stránkach ich distribútorov opravné verzie softwaru. Upgrade softwaru problémy pri používaní karty ICE spravidla vyrieši.

Existujú však i staré prístroje s dekodérom CryptoWorks, ktoré nie sú hardwarovo dostatočne vybavené a nedokážu spoľahlivo fungovať s kartou ICE. Existujú tiež prijímače bez licencie na CryptoWorks, u ktorých nie je možné zaručiť bezproblémovú spoluprácu s kartou ICE. Pre mnoho z nich existujú na webových stránkach ich distribútorov opravné verzie software. Upgrade softwaru problémy pri používaní karty ICE spravidla vyrieši.

4. Kúpil som prijímač s označením Skylink READY, ale nefunguje správne.

Príčin problémov môže byť mnoho. Odporúčame na webe distribútora overiť, či pre daný prijímač neexistuje aktualizovaný software. Certifikácia obecne nezaručuje, že je prístroj dokonalý. Testovanie prijímačov pokrýva relatívne úzky okruh funkcií. U certifikovaných zariadení však existuje omnoho vyššia pravdepodobnosť, že výrobca a distribútor prípadné chyby odstráni.

5. Ako dlho mi prijímač vydrží, než sa opäť niečo zmení.

Vďaka veľmi rýchlemu vývoju má dnes elektronika obecne kratšiu životnosť, ako pred rokmi. Obecne sa dá povedať, že satelitný prijímač nenáročnému zákazníkovi môže vydržať mnoho rokov. Náročnému zákazníkovi vyžadujúcemu nové, aktuálne technológie by mal vydržať niekoľko rokov.

6. Je vhodné používať miesto satelitného prijímača televízor so zabudovaným satelitným tunerom?

Televízne prijímače vybavené satelitným tunerom majú vo všetkých prípadoch iba CI rozhranie na modul a kartu. Tu môže dosť k problému s kompatibilitou televízneho prijímača a modulu. V poslednej dobe však veľkí výrobcovia televízorov testujú CI rozhranie spolu so Skylinkom a väčšinou odporúčajú typ modulu a karty. V týchto prípadoch je kompatibilita zariadenia zaistená. Problémom ostáva pomerne zložitý postup naladenia programov a ich triedenie.