Prijímače a moduly s certifikáciou Skylink READY

Na trhu existuje množstvo rôznych satelitných prijímačov a viac druhov dekódovacích modulov. Skylink nie je výrobcom ani predajcom týchto prijímačov / modulov, ale pretože nám veľmi záleží na spokojnosti zákazníkov, satelitné prijímače / moduly testujeme.

Overovaný je súlad mnohých technických parametrov prijímača / modulu s  technickou špecifikáciou Skylinku. Medzi najdôležitejšie parametre patrí kompatibilita s kartami Skylink, vybavenosť funkciou automatického ladenia a usporiadania programov (FastScan), ale predovšetkým možnosť príjmu programov vo vysokom rozlíšení HD a v kompresnom formáte MPEG-4. Výrobky, ktoré úspešne prejdú testovaním je udelený certifikát Skylink READY.

Testovanie prijímača prebieha vždy podľa aktuálnych technických špecifikácií Skylinku.

1.5 – posledná (najvyššia) špecifikácia, ktorá oproti predchádzajúcej špecifikácii 1.4 spĺňa navyše:

  • Home TP – prijímač dokáže spracovať a prispôsobiť svoju funkčnosť v prípade zmeny parametrov tzv. domáceho transpondéra (12 070 MHz).
  • HDMI-CEC – umožňuje ovládanie televízora len prostredníctvom jedného diaľkového ovládača satelitného prijímača.
  • Audio popis – umožňuje doplnenie obrazu o komentár, popisujúci aktuálne dianie na obrazovke (určené predovšetkým pre zrakovo postihnutých zákazníkov).

1.4 a nižšie – staršie špecifikácie

Prijímače/moduly s touto špecifikáciou sú stále Skylink READY, ale pro dlhodobo bezproblémový televízny príjem je žiaduca obmena obslužného programu (firmware) podľa najvyššej špecifikácie. Ich príprava je vždy záležitosťou výrobcu a dovozcu, pričom zákazníci ich môžu získať:

  • Automaticky – zákazník je pri zapnutí prijímača vyzvaný k aktualizácii prijímače.
  • Prostrednictvom webu – výrobca/dovozca umiestni nový firmware na svojom webe, kde si ho zákazník môže stiahnuť na USB disk a následne nahrať do svojho prijímača.

Prijímače, ku ktorým už existuje aktualizovaný firmware s parametrom Home TP, sú v tabuľke označené 1.4 HomeTP.

Zákazníci môžu používať aj niektoré staršie typy satelitných prijímačov, ktoré pôvodnej špecifikácii Skylinku vyhovovali (sú teda označené symbolom Skylink READY), ale pretože ich výrobca nezabezpečil aktualizácie obslužného programu, bol im certifikát Skylink READY odobraný. Nasledujúci zoznam uvádza všetky satelitné prijímače / moduly, ktoré aktuálne vyhovujú špecifikáciám Skylinku a sú teda Skylink READY.

Skylink nezaručuje bezchybnú funkciu dekódovacej karty Skylink v prijímačoch a dekódovacích moduloch bez označenia Skylink READY.

Satelitný prijímač Skylink Ready HD FastScan Dotovaný V akcii Certifikát
Go SAT GS7010 HDi 1.5
Áno
Áno
Áno
Áno
Go SAT GS7060 HDi 1.5
Áno
Áno
Áno
Áno
Multibox HD Multibox HD 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Áno
Áno
Strong SRT 7504 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Áno
Áno
Amiko SHD 8550 IR 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
AT Link 250 IR 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Bensat 260 IR-PVR 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Bensat 290IR-PVR 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
DI-WAY IRD 265HD 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
DI-WAY IRD 4000 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
iNEOS iN3 1.5
Áno
Áno
Áno
Nie
iNEOS iN5 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Mascom PRD-MTIN-1512 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Silver Sky IRHD 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Strong SRT 7502 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Sunsat S300HDi 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Synaps ZR 300 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Thomson THS815 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Zircon Jazz 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
AB-COM LinkBox 7 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Homecast HS3200CIIR 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Homecast HS3200IRD 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
LinkBox HD 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
LinkBox HD mini 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
LinkBox LinkBox 7 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Mascom MC-250HD-IR 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Mascom MC-2600HD-IRCI 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Mascom MC-270HDIR 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Optibox Zebra mini 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Sencor SDB-6010 SI 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Thomson THS812 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Thomson THS813 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Topfield TF-S3000RHD 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Topfield TF-S3010RHD 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Zircon SHD 007 1.4
Áno
Áno
Nie
Nie
All Box HD3500IR 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
AT Link 110 IR 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
AT Link 210 IR 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
AT Link 310 IR 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Bensat 380 IR 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Evolve BlueStar HD 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Go SAT GS7056 HDi 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
Icecrypt S3200IR 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
iNEOS iN1 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
Optibox miniZebra OHS1710IR 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Orion II 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Orion III 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Orion IV 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Sunsat S200HDi 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Synaps ZR3000 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
Telux SHD3404 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Zircon FunBox 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
Zircon Happybox ONE 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Zircon Mini BoxHD 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
Zircon SHD 077 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Zircon SHD 777 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
Bensat 200 IR-PVR 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
Bensat 210 IR 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
Bensat 250 IR 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
CS BOX MINI 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
HD-Box IRD-8000HD PVR 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
Humax IRHD 5100S 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
LinkBox Irdetino HD 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
Optibox Zebra OHS3720 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
SkyTec HD 110 IR 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
Dekódovací modul (CAM) Skylink Ready FastScan Dotovaný V akcii Certifikát
CAM goSat PRD-MTIN-1625 
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM Mascom Irdeto CI+
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM Mascom PRD-MTIN-1623
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM Neotion PRD-MCIN
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM SmarDTV SmarCAM3
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM SMIT Irdeto CI+
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM Synaps PRD-MCIN
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM TechniSat TechniCrypt Irdeto CI+
Áno
Nie
Nie
Nie