Homepage   Praktické informácie a Kontakty   Servisný poplatok

Servisný poplatok

Servisný poplatok

Servisný poplatok pokrýva náklady na prevádzku, administratívu, technickú podporu a zákaznícky servis satelitnej televízie Skylink a vzťahuje sa na všetky dekódovacie karty Skylink a CS Link. Servisný poplatok nesúvisí so zvolenou programovou ponukou.

Výška Servisného poplatku

Výška Servisného poplatku je 39,70 € na 12 mesiacov.
V ponuke je eště zvýhodnená varianta 2,60 € na mesiac (len pre pravidelné mesačné platby prostredníctvom SIPO/Inkaso z účtu).

 

Dôležité informácie

  • Na každej dekódovacej karte Skylink s uhradeným Servisným poplatkom sú automaticky dostupné programové balíčky Digital a Digital HD.
  • Servisný poplatok je zahnutý v cene všetkých Základných a Prémiových balíčkov. V prípade, ak máte zaplatený Servisný poplatok a následne sa rozhodnete objednať si ľubovoľný balíček, bude čerpanie Servisného poplatku automaticky prerušené a zvyšná suma bude využitá až po ukončení predplateného zvoleného balíčka.
  • Dekódovacia karta, na ktorej nebol Servisný poplatok uhradený k dátumu splatnosti (a na ktorej nie je aktívny žiadny platený balíček), bude v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami deaktivovaná a bude na nej prerušené poskytovanie služieb Skylink. Dekódovacia karta nie je znehodnotená a môže byť opätovne až do jedného roka od dátumu splatnosti Servisného poplatku  aktivovaná, a to uhradením Servisného poplatku alebo predplatením ľubovoľného programového balíčka. V opačnom prípade bude po uplynutí jedného roku táto dekódovacia karta vyradená zo zákazníckej evidencie Skylinku. Kartu je možné v tomto prípade opäť aktivovať, ale pred úhradou Servisného poplatku je na tejto karte potrebné novo registrovať služby Skylink a uhradiť jednorazový Reaktivačný poplatok 10,99 € (viď Cenník).
  • Jednorazovú platbu na 12 mesiacov je možné uhradiť všetkými platobnými metódami. Pravidelnú mesačnú úhradu je možné vykonať len prostredníctvom platobných metód SIPO alebo Inkaso z účtu (môžete nastaviť tu).
 
Tipy pre vás
  • Dátum splatnosti Servisného poplatku pre vašu dekódovaciu kartu si môžete overiť tu.
  • Servisný poplatok môžete uhradiť aj na 5 dní a to odoslaním SMS na číslo 8877 v cene 1€ s textom správy „SP číslovašejdekódovacejkarty“. Tento spôsob nie je určený pre pravidelnú úhradu Servisného poplatku, ale výhradne iba ako núdzové riešenie na preklenutie krátkeho obdobia.

 

Najčastejšie otázky a odpovede k Servisnému poplatku

1. K čomu slúži Servisný poplatok?
Servisný poplatok pokrýva náklady na prevádzku, administratívu, technickú podporu a zákaznícky servis satelitnej televízie Skylink.

2. Koľko programov obsahuje balíček Digital, pri ktorom sa uhrádza Servisný poplatok?
Po uhradení Servisného poplatku získate 60 slovenských a českých programov z balíčka Digital a Digital HD. Druhý menovaný obsahuje 21 programov vo vysokom rozlíšení HD.

3. Prečo sa neplatí Servisný poplatok aj pri ostatných balíčkoch?
Vo všetkých platených balíčkoch je Servisný poplatok zahrnutý už v cene. Najlacnejší základný balíček má názov Smart a ponúka ďalších 30 programov nad rámec balíčka Digital a Digital HD.

4. Čo sa stane, keď Servisný poplatok neuhradím? Hrozia mi nejaké sankcie?
V prípade neuhradenia Servisného poplatku k dátumu jeho splatnosti dôjde k zastaveniu poskytovania služieb Skylink. Ak následne (najideálnejšie do 1 roka) Servisný poplatok uhradíte, alebo si predplatíte niektorý z programových balíčkov, bude poskytovanie služieb obnovené. V opačnom prípade bude po uplynutí 1 roka Vaša dekódovacia karta v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami vyradená zo zákazníckej evidencie Skylinku. Žiadne sankcie vám v súvislosti s neuhradením Servisného poplatku nehrozia.

5. Môžem na základe zvýšenia Servisného poplatku odstúpiť od zmluvy?

Samozrejme. V prípade neuhradenia Servisného poplatku k dátumu jeho splatnosti dôjde v súlade s čl. 3.6. Všeobecných obchodných podmienok k zastaveniu poskytovania služby Skylink. Ak nesúhlasíte so zmenou cenníka, máte právo postupovať v súlade s čl. 8.4. Všeobecných obchodných podmienok a bez akýchkoľvek sankcií zmluvu vypovedať.

6. Zaplatil som Servisný poplatok na rok (prípadne dva) vopred. Týka sa ma tiež zmena výšky Servisného poplatku?
Nová výška Servisného poplatku sa vás dotkne až v momente, kedy skončí obdobie pokryté predchádzajúcou platbou. V dostatočnom predstihu vás budeme písomne informovať. Súčasťou listu budú okrem nových podmienok aj údaje potrebné k platbe.

Dátum splatnosti Servisného poplatku pre Vašu dekódovaciu kartu si môžete kedykoľvek overiť na www.skylink.sk (Overenie služieb na karte).

7. Prečo sa zvýšil Servisný poplatok?
Hlavným dôvodom sú vyššie náklady na zaisťovanie príjmu rastúceho počtu programov, ich distribúcie vo vyššej obrazovej kvalite a rozšírenie starostlivosti o zákazníkov.

8. Čo mi za zvýšený Servisný poplatok Skylink ponúka?
Od zavedenia Servisného poplatku k 1. 9. 2012 bol balíček Digital / Digital HD rozšírený celkom o 16 nových programov (ČT 2 HD, Nova Cinema, Fanda, Prima COOL HD, JOJ HD, JOJ Plus HD, Dajto HD, RETRO, Rebel, Prima ZOOM, Telka, Smíchov, WAU HD, POHODA - RELAX, ČT :D, ČT art, Mňam, Prima Comeny Central, Nova International/Markíza International). Pretože sa rýchlo zvyšuje počet domácností, ktoré sú vybavené HD televízormi, snažíme sa sprístupniť obraz vo vysokom rozlíšení (HD) všetkým svojim zákazníkom. V neposlednej rade došlo k predĺženiu prevádzkovej doby a rozšírenie kapacity Zákazníckeho servisu, ktorý je teraz k dispozícii cez pracovné dni od 8:00 do 20:00 a cez víkend od 8:00 do 18:00.

9. Ako zaplatiť na Servisnom poplatku čo najmenej?
Jednoznačne cenovo najvýhodnejšie (2,60 € mesačne) vychádza pravidelná mesačná platba prostredníctvom platobných metód SIPO a Inkaso z účtu. Za rok teda zaplatíte 31,2 €. Platbu stačí jednorazovo nastaviť, každý mesiac následne dochádza k automatickému sťahovaniu inkasa z vášho bankového účtu (najjednoduchšie si môžete SIPO alebo INKASO aktivovať  v Zákazníckej zóne Skylink).

10. Je možné hradiť Servisný poplatok mesačne platobným príkazom?
Ne, takúto možnosť neponúkame. Platobným príkazom je možné hradiť Servisný poplatok len jednorazovo, a to na 12 mesiacov. Ak uprednostňujete mesačnú platbu, použite prosím SIPO alebo Inkaso z účtu (najjednoduchšie si môžete SIPO alebo INKASO aktivovať  v Zákazníckej zóne Skylink).

11. Prečo by som mal platiť Servisný poplatok, keď v pozemnom vysielaní sú dostupné programy zadarmo?
Programová ponuka balíčka Digital (pri uhradenom Servisnom poplatku) ponúka 45 programov, ktoré sú dostupné na celom území SR. Na rozdiel od pozemného vysielania balíček Digital zahŕňa prístup aj k množstvu HD verzií televíznych programov. Samozrejme, vďaka príjmu satelitného signálu môžete sledovať stovky ďalších televíznych programov z celého sveta (nezávisle na Servisnom poplatku). Zároveň máte jednoduchú možnosť si kedykoľvek vašu ponuku rozšíriť o ďalšie programy z ponuky Skylink. V prípade akýchkoľvek problémov je vám, na rozdiel od pozemného vysielania, k dispozícii Zákaznícky servis.

13. Je nutné platiť Servisný poplatok aj za kartu NEXT?
Za kartu NEXT sa Servisný poplatok neplatí.

14. Svoju dekódovaciu kartu som predal. Musím za ňu aj naďalej hradiť Servisní poplatok?
V tomto prípade nie je nutné hradiť Servisní poplatok. Je však vhodné sa dohodnúť s novým majiteľom na riešení – preregistrovať pôvodnú karty na nového majiteľa, ktorý uhradí Servisný poplatok pod svojimi registračnými údajmi. Formulár pre preregistráciu nájdete tu.

15. Zaplatil som Servisný poplatok, ale kartu už nemám. Vrátite mi peniaze?
V zmysle Všeobecných obchodných podmienok nie je možné vrátiť už uhradené platby za Servisný poplatok.

16. Čo mám robiť, keď som omylom zaplatil Servisný poplatok cez SIPO/Inkaso na inú dekódovaciu kartu?
Objednávku platby je možné zrušiť buď na zákazníckej linke Skylink na čísle 02/20 250 241 alebo písomnou žiadosťou prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii „Kontakty“ alebo písomne odoslaním na adresu Satelitnej televízie Skylink, P.O.BOX 11, 022 04 Čadca 4, Slovenská republika. Vždy je potrebné do predmetu správy uviesť "Žiadosť o zrušenie SIPO/Inkaso k Servisnému poplatku" a ďalej uviesť číslo dekódovacej karty, registračné údaje a spojovacie číslo SIPO.

17. ak som si zaplatil Servisný poplatok na starú dekódovaciu kartu a zároveň som si ju vymenil, neprídem o úhradu Servisného poplatku?
O Servisný poplatok neprídete, platba sa prevedie na novú kartu Výmena M7