Homepage   Praktické informácie a Kontakty   Dekódovacie karty

Dekódovacie karty

Služba je určená zákazníkom, ktorí chcú sledovať programy prostredníctvom Skylinku na dvoch televízoroch nezávisle od seba v rámci jednej domácnosti*.

 

Podmienky a pravidlá služby Druhá karta (platné od 1. 7. 2014):

·       Záujemcovi o službu Druhá karta bude poslaná na základe objednávky karta Skylink NEXT.  Službu Druhá karta je možné objednať prostredníctvom Zákazníckej zóny Skylink na adrese https://zona.skylink.sk, alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu na telefónnom čísle 02/ 20 250 241.

·       Kartu Skylink NEXT je možné používať výhradne v rovnakej domácnosti ako materskú kartu. Ku každej materskej karte je možné objednať maximálne dve karty Skylink NEXT. Podmienkou pre objednanie druhej karty Skylink NEXT je predplatné niektorého z balíčkov Kombi, Multi HD, HD Plus či Komplet.

·       Po objednaní je karta zaslaná na dobierku.

·       Ročný poplatok za každú z kartu Skylink NEXT je 44,40 €.

·       Prvá platba za službu zahŕňa cenu karty Skylink NEXT a ročné predplatné služby Druhá karta.

·       Karta Skylink NEXT obsahuje služby totožné s materskou kartou.

 

*Domácnosť v zmysle §115 Občianskeho zákonníka tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

Výmena kariet

 

Z rozhodnutia dodávateľa systému podmieneného prístupu – firmy Irdeto, prišlo k nahradeniu pôvodného systému podmieneného prístupu CryptoWorks novým systémom Irdeto. Dňa 31. 12. 2012 bola ukončená technická podpora systému CryptoWorks.

Pre zákazníkov Skylinku a CS Linku to znamená postupné obmedzovanie programovej ponuky na starých dekódovacích kartách CryptoWorks. Dnes sú na týchto kartách dostupné už iba neplatené programy balíčka Digital v štandardnom rozlíšení SD a ich počet sa bude aj naďalej zmenšovať.

Všetkým majiteľom starých dekódovacích kariet CryptoWorks odporúčame vymeniť svoju pôvodnú kartu CryptoWorks za novú kartu Irdeto ICE čo najskôr. Tieto karty sa predávajú pod názvom Skylink Výmena M7.

Jedná sa o typ dekódovacej karty, ktorá funguje v prijímačoch s dekodérom Irdeto, ale aj v prijímačoch s dekodérom CryptoWorks, čo ocenia hlavne užívatelia, ktorí chcú používať novú kartu Irdeto, ale nechcú meniť svoj satelitný prijímač.

Zoznam satelitných prijímačov s certifikovaným dekodérom Irdeto označených Skylink Ready nájdete na stránke Satelitné prijímače.

Upozornenie: Pred registráciou služby Skylink na karte Výmena M7 overte kompatibilitu karty s vašim satelitným prijímačom. Viac informácií tu.

O karte Skylink Výmena a Výmena M7

Karta Skylink Výmena a Výmena M7 je určená výhradne pre registrovaných zákazníkov s kartou CryptoWorks. Tieto karty majú sériové čísla začínajúce 0000285, 03436 a 01976

 

Skylink Výmena - 24 Eur (dopredaj, už nie je dodávaná na trh)
Skylink Výmena M7 - 13,90 Eur

Ako výmena prebieha

Po registrácii služby Skylink na karte Výmena M7 dôjde k deaktivácii pôvodnej karty CryptoWorks. Všetky programy aktívne na pôvodnej karte budú prevedené na kartu Skylink Výmena M7.

Ako urobiť výmenu

Kartu Výmena M7 je možné objednať cez Zákaznickú zónu Skylinku na dobierku.*

Službu Skylink na kartu Výmena M7 je potrebné okamžite registrovať cez Zákaznickú zónu Skylinku alebo prostredníctvom našich partnerských predajní.

Ako registrovať službu Skylink na karte Výmena M7

1. Zapnite satelitný prijímač s vloženou kartou CryptoWorks. Prepnite na program ČT1 a overte si, či funguje.
2. Vyberte kartu CryptoWorks a vložte kartu Výmena M7. Vyčkajte niekoľko minút, než začne program ČT1 opäť fungovať. Kompatibilitu prijímača s kartou overíte prepínaním na rôzne programy.
3. Čo najskôr zaregistrujte službu Skylink na karte Výmena M7 podľa postupu uvedeného v balení karty.
4. V okamihu registrácie sa na novú kartu Výmena M7 prenesú všetky programy z pôvodnej karty a karta CryptoWorks bude najneskôr do 24 hodín po registrácii deaktivovaná.

*Poštovné hradí Skylink.

 

 

1. Prečo musím meniť kartu?
Vymeniť kartu je potrebné z dôvodu ukončenia životnosti dekódovacieho systému CryptoWorks. Zmena kódovacieho systému CryptoWorks je nutným krokom pri prechode na moderné a bezpečnejšie dekódovacie systémy v rámci celé Európy.

Tieto zmeny prebiehajú v rozmedzí cca 6-8 rokov.

2. Dokedy mi bude fungovať pôvodná karta?
Tu je potrebné rozlíšiť, či máte kartu Skylink alebo CS Link a či sa jedná o platené alebo neplatené programy. Na starých kartách Skylink už nie sú dostupné žiadne platené programy od 26. 11. 2012 a na starých kartách CS Link prestanú byť ostatné platené programy dostupné už v priebehu januára 2013. Pokiaľ ide o neplatené programy, nie je zatiaľ stanovený žiaden termín vypnutia týchto programov od systému CryptoWorks, ale odporúčame všetkým zákazníkom, aby si svoju kartu vymenili čo najskôr.

3. Čo sa stane, pokiaľ si kartu nevymením?
Ak vlastník systému Irdeto i CryptoWorks, spoločnosť Irdeto, vypne vysielanie na systéme CryptoWorks, karta prestane fungovať.

4. Kde a ako môžem kartu vymeniť?
Kartu je možné vymeniť buď v predajniach satelitnej techniky, na zákazníckej linke Skylink, pomocou formulára z magazínu Skylink alebo elektronicky e-mailom a cez Zákaznícku zónu Skylink.

Na výmenu karty cez zákaznícku linku Skylink je nutné poznať číslo dekódovacej karty a registračné údaje.

Bližšie informácie o možnosti výmeny karty nájdete tu.

5. Bude mi karta Výmena M7 fungovať v starom prijímači?
Pred zaobstaraním novej karty je veľmi dôležité otestovať kompatibilitu prístroja s kartou Výmena M7. Otestovanie prijímača je možné v predajniach satelitnej techniky, prípadne vedieť značku a typ satelitného prijímača a kompatibilitu overiť na zákazníckej linke Skylink.

6. Čo sa pre mňa zmení, keď si karty vymením?
Prechodom získate kartu fungujúcu na novom kódovacom systéme Irdeto, ktorá je potrebná na sledovanie platenej ponuky Skylink. Zároveň je tento nový systém bezpečnejší a kompatibilný s novými technológiami, ako napr. HD.

7. Je možné čip karty vylúpnuť?
Áno, v prípade potreby je možné čip karty vylúpnuť. Vo väčšine satelitných prijímačov je však možné použiť iba celú kartu s nevylúpnutým čipom.

8. Mám na pôvodnej karte nabitý kredit. Prevedie sa mi na novú kartu?
Áno, kredit bude prevedený do troch hodín  od registrácie karty Výmena M7.

9. Získal som kartu zdarma. Obsahuje predplatné balíčka Multi/Inkaso. Musím meniť číslo účtu na strhávanie inkasa?
Áno, číslo účtu pre platby je nutné zmeniť na: 25661323/7500.

10. Musím si znovu naladiť programy?
Odporúčame všetky naladiť znovu z dôvodu doladenia nových programov.

11. Dokedy musím zaregistrovať službu Skylink na karte Výmena M7?
Službu Skylink na karte Výmena M7 je potrebné zaregistrovať hneď po vložení karty do prijímača.

12. Kartu som predal/daroval, ale ešte nie je registrovaná. Ako zmením majiteľa karty?
Pri registrácii služby Skylink na karte Výmena M7 je potrebné vyplniť údaje na nového majiteľa.

Pokiaľ bude registráciu služby Skylink na kartu Výmena M7 riešiť nový majiteľ pomocou Zákazníckej linky Skylink, je potrebné vedieť i registračné údaje pôvodného majiteľa karty.

13. Mám predplatený platený balíček. Pokiaľ ho budem chcieť i na druhej karte, musím všetko platiť dvakrát?
Druhé predplatné nie je potrebné, stačí si zaobstarať kartu NEXT, ktorá duplikuje ponuku na materskej karte.

14. Keď som si zo starej karty vylomil čip a teraz potrebujem celú kartu, ako to spravím?
Je možné si pôvodnú, vylomenú kartu vymeniť za novú.

VÝMENA - PROCESY

1. Zaobstaral som si kartu Výmena M7, ale na pôvodnej karte mám stále platené programy hradené pomocou SIPO/inkaso. Prečo sa mi stále strhávajú platby za predplatné pôvodnej karty?
Platby sa strhávajú, pretože ste si u nás balíček nezrušil skôr, než ste uskutočnili registráciu služby Skylink na karte Výmena M7. Predplatné balíčka je možné zrušiť na Zákazníckej linke Skylink na čísle 02/20 250 241.

2. Nemôžem vykonať registráciu služby Skylink na karte Výmena. Píše mi to "karta je určená k inej karte Výmena", prečo?
Karta Výmena M7, na ktorej sa snažíte registrovať službu Skylink je určená k výmene vašej inej starej karty.

V sprievodných listoch k novým kartám sú uvedené čísla pôvodných i nových kariet, ktoré sú k sebe viazané. Je potrebné tieto kombinácie dodržiavať.

3. Nemôžem objednať kartu Výmena M7. Čo mám robiť?
Pravdepodobne už k tejto karte máte výmenu karty zjednanú. Je možné to overiť na základe čísla karty na Zákazníckej linke Skylink na čísle 02/20 250 241.

4. Dostal som informáciu, že mi zasielate kartu zdarma. Nič som ale neobjednal. Čo to znamená?
Kartu Výmena M7 ste od nás získal zdarma ako predplatiteľ plateného balíčka.

VÝMENA - PRECHOD Z CS LINKU NA SKYLINK

1. Chcem si kúpiť kartu Výmena M7, ale na pôvodnej karte CS Link mám platený balíček. Prídem o neho?
Výmenou karty neprídete o žiadne programy, ktoré ste si predplatili. Po zakúpení a registrácia služby Skylink na karte Výmena M7 vám nebude spustený pôvodný programový balíček CS Linku, ktorý máte predplatený, ale už nový balíček Skylink, ktorý svojou programovou skladbou odpovedá Vášmu pôvodnému balíčku CS Link. Doba predplatného pôvodného balíčka pritom bude automaticky prenesená na vašu novú kartu Skylink Výmena M7.

2. Získal som kartu Výmena zdarma. Tá ale neobsahuje programy, ktoré som sledoval na karte CS Link. Čo s tím?
Skylink má inú programovú ponuku platených programov. Preto po výmene karty nie je možné sledovať niektoré programy z ponuky CS Link. Tieto programy sú však u Skylinku nahradené podobným programom.

3. Mám tarifu Základ. Musím niečo doplatiť, aby som mohol kartu vymeniť?
Nie, v tomto prípade nie je potrebné nič doplácať.

4. Môžem si vymeniť kartu, i keď na nej mám starú tarifu Standard?
Áno, nie je s tým problém.

Ako registrovať službu Skylink pre danú kartu

Aby správne fungovala vaša karta Skylink je nevyhnutná okamžitá registrácia služby Skylink v zákazníckom systéme Skylink. Pre karty Standard HD, Výmena HD a Výmena HD M7 je registrácia služby bezplatná. Na kartu Standard HD M7 je potrebné vyplniť Registračné údaje a uhradiť Registračný poplatok. Elektronický formulár na registráciu nájdete na stránke Zákaznickej zóny.