Opätovné spustenie prijímača

Opätovné spustenie prijímača, ktorý bol mimo prevádzky

Pri opätovnom spustení prijímača, ktorý bol mimo prevádzky, by nemal mať "Bežný divák" nikdy potrebu vykonať reautorizačný zápis karty (tz. vyslať žiadosť, aby na príslušnú kartu boli zaslané inštrukcie k jej prevádzke) a môže sledovať naše programy bez akéhokoľvek prerušenia.  Podmienkou je, že bude kartu využívať (mať vloženú v zapnutom prijímači naladenom na niektorý z našich programov) minimálne 3 minúty počas 2 týždňov a zároveň minimálne jednu hodinu počas 30 dní.

Ak divák kartu nevyužíva po dobu viac ako 2 týždne avšak menej ako 30 dní, musí čakať na dekódovanie po dobu maximálne 3 minúty. Pokiaľ divák kartu nevyužíva po dobu viac ako 30 dní, musí čakať na dekódovanie po dobu maximálne 1 hodinu. Podmienkou však je, že po túto dobu bude mať prijímač stále zapnutý na jednom z našich programov (napr. RTVS) a nebude prepínať medzi programami. Ak prepína programy, môže sa doba čakania výrazne predĺžiť.

Pokiaľ divák splnil uvedené podmienky a ani tak programy „nenaskočia“, môže byť problém buď na vysielacej strane (málo pravdepodobné) alebo na strane prijímacej (prijímač nenačítava inštrukcie posielané na kartu). Pre vylúčenie poruchy na prijímacej strane odporúčame vložiť dekódovaciu kartu do iného fungujúceho prijímače (Skylink READY). Ak programy „naskočia“ do tridsiatich minút, je porucha na pôvodnom satelitnom prijímači.

Ak Zápisy nedorazí, je možno skúsiť reautorizační zápis karty. Zasielanie reautorizačních zápisov na dekódovaciu kartu Skylink je možné vykonať v Zákazníckej zóne.

Vstúpte do Zákazníckej zóny. Prepnite na program, pri ktorom sa zobrazila správa “kódované” a pošlite si na svoju kartu autorizačné zápisy (tlačidlo "Reautorizovať" nájdete v pravom dolnom rohu). Neprepínajte, kým program nezačne fungovať. Príjem zápisu môže trvať až 30 minút, prosím, majte trpezlivosť. Prípadne skontrolujte parametre ladenia, ktoré nájdete tu.

 Ak reautorizační Zápis nepomôže, je nutné kontaktovať Zákaznícky servis Skylinku.