Homepage   Praktické informácie   Mám problém

Skylink - Odpovede na najčastejšie otázky pri riešení problémov

Prestali vám zrazu hrať niektoré programy?

Príčinou problémov s príjmom niektorých programov Skylinku môžu byť zmeny vysielacích parametrov, ku ktorým došlo v priebehu februára
2014. Tieto zmeny vyžadujú naladenie vášho satelitného prijímača. Postupujte podľa užívateľského návodu. Podrobné informácie
nájdete na stránke Ako postupovať po zmene parametrov alebo v Súbore na stiahnutie.

Ak potrebujete pomôcť s nastavením vášho satelitného prijímača, môžete sa obrátit na špecializované predajne satelitnej techniky
Operátori Zákazníckeho servisu Skylink vám v tomto prípade bohužiaľ nepomôžu.

Funguje vám aspoň jeden ľubovoľný program?

Nie
Áno

Funguje vám TA3?

Nie
Áno

Funguje vám STV1?

Nie
Áno

Funguje vám JOJ?

Nie
Áno

Funguje vám aspoň jeden platený program?

Nie
Áno

Problém nie je na strane Skylinku, ale vo vašom satelitnom prijímacom zariadení.

Vykonával ste v poslednej dobe nejaké zmeny v nastavení prijímača alebo ste vymenil časť zostavy?

 • Menil som nastavenie prijímača
 • Vymenil som prijímač
 • Vymenil som inú časť zostavy (parabolu, kabeláž)
 • Nerobil som žiadne zmeny

Odporúčame obnoviť továrne nastavenia prijímača a následne ho znovu nastaviť pre príjem programov Skylink.

Aktuálne parametre pre naladenie programov Skylink nájdete tu.

Pre ladenie programov vstúpte do menu vášho prijímača a nájdite si položku manuálneho ladenia. Pri ladení prosím postupujte v zmysle manuálu od vášho prijímača. Návody pre najbežnejšie modely prijímača nájdete tu.

 • Podarilo sa mi obnoviť nastavenia a znovu naladiť programy
 • Ladenie sa nepodarilo, alebo som nenašiel svoj typ prijímača

Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Skylink ponuka, Konfigurátor ponuky, Cenník.

Pokiaľ sa vám ladenie nepodarilo, kontaktujte prosím svojho technika alebo predajcu satelitnej techniky. Problém nebude na strane Skylinku a nie je účelné kontaktovať Zákaznický servis.

Nový prijímač je potrebné nastaviť pre príjem programov Skylink.

Aktuálne parametre pre naladenie programov Skylink nájdete tu.

Pre ladenie programov vstúpte do menu vášho prijímača a nájdite si položku manuálneho ladenia. Pri ladení prosím postupujte v zmysle manuálu od vášho prijímača. Návody pre najbežnejšie modely prijímača nájdetetu.

 • Podarilo sa mi obnoviť nastavenia a znovu naladiť programy
 • Ladenie sa nepodarilo, alebo som nenašiel svoj typ prijímača

Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Skylink ponuka, Konfigurátor ponuky, Cenník.

Pokiaľ sa vám ladenie nepodarilo, kontaktujte prosím svojho technika alebo predajcu satelitnej techniky. Problém nebude na strane Skylinku a nie je účelné kontaktovať Zákaznický servis.

Skontrolujte prosím, či sú všetky káble správne zapojené.

 • Káble sú správne zapojené a všetko už funguje
 • Všetky káble sú zapojené správne, ale programy stále nefungujú

Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Skylink ponuka, Konfigurátor ponuky, Cenník.

Príčina problému bude pravdepodobne vo vašom satelitnom komplete (satelitná anténa, kabeláž, konektory, …).

Kontaktujte prosím svojhotechnika alebo predajcu satelitnej techniky. Problém nebude na strane Skylinku a nie je účelné kontaktovať Zákaznický servis.

Problém môže byť spôsobený chybou niektorej z častí zostavy. Skontrolujte prosím, či sú všetky káble správne zapojené.

 • Káble sú správne zapojené a všetko už funguje
 • Káble sú správne zapojené, ale televízia stále nehrá

Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Skylink ponuka, Konfigurátor ponuky, Cenník.

Obráťte sa prosím na svojho technika, aby skontroloval nastavenie vášho satelitného kompletu.

Problém nie je na strane Skylinku, ale vo vašom satelitnom prijímacom zariadení.
Zrejme nemáte anténu nasmerovanú na Astru 23,5°E, ale na iný satelit.


Vykonával ste v poslednej dobe nejaké zmeny v nastavení prijímača alebo ste vymenil časť zostavy?

 • Menil som nastavenie prijímača
 • Vymenil som prijímač
 • Vymenil som inú časť zostavy (parabolu, kabeláž)
 • Nerobil som žiadne zmeny

Odporúčame obnoviť továrne nastavenia prijímača a následne ho znovu nastaviť pre príjem programov Skylink.

Aktuálne parametre pre naladenie programov Skylink nájdete tu.

Pre ladenie programov vstúpte do menu vášho prijímača a nájdite si položku manuálneho ladenia. Pri ladení prosím postupujte v zmysle manuálu od vášho prijímača. Návody pre najbežnejšie modely prijímača nájdete tu.

 • Podarilo sa mi obnoviť nastavenia a znovu naladiť programy
 • Ladenie sa nepodarilo, alebo som nenašiel svoj typ prijímača

Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Skylink ponuka, Konfigurátor ponuky, Cenník.

Pokiaľ sa vám ladenie nepodarilo, kontaktujte prosím svojho technika alebo predajcu satelitnej techniky. Problém nebude na strane Skylinku a nie je účelné kontaktovať Zákaznický servis.

Nový prijímač je potrebné nastaviť pre príjem programov Skylink.

Aktuálne parametre pre naladenie programov Skylink nájdete tu.

Pre ladenie programov vstúpte do menu vášho prijímača a nájdite si položku manuálneho ladenia. Pri ladení prosím postupujte v zmysle manuálu od vášho prijímača. Návody pre najbežnejšie modely prijímača nájdete tu.

 • Podarilo sa mi obnoviť nastavenia a znovu naladiť programy
 • Ladenie sa nepodarilo, alebo som nenašiel svoj typ prijímača

Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Skylink ponuka, Konfigurátor ponuky, Cenník.

Pokiaľ sa vám ladenie nepodarilo, kontaktujte prosím svojho technika alebo predajcu satelitnej techniky. Problém nebude na strane Skylinku a nie je účelné kontaktovať Zákaznický servis.

Skontrolujte prosím, či sú všetky káble správne zapojené.

 • Káble sú správne zapojené a všetko už funguje
 • Všetky káble sú zapojené správne, ale programy stále nefungujú

Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Skylink ponuka, Konfigurátor ponuky, Cenník.

Príčina problému bude pravdepodobne vo vašom satelitnom komplete (satelitná anténa, kabeláž, konektory, …).

Kontaktujte prosím svojho technika alebo predajcu satelitnej techniky. Problém nebude na strane Skylinku a nie je účelné kontaktovať Zákaznický servis.

Problém môže byť spôsobený chybou niektorej z častí zostavy. Skontrolujte prosím, či sú všetky káble správne zapojené.

 • Káble sú správne zapojené a všetko už funguje
 • Káble sú správne zapojené, ale televízia stále nehrá

Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Skylink ponuka, Konfigurátor ponuky, Cenník.

Obráťte sa prosím na svojho technika, aby skontroloval nastavenie vášho satelitného kompletu.

Možnou príčinou problému je neuhradený Servisný poplatok.
Zadajte prosím číslo vašej dekódovací karty:

Možnou príčinou problému je neuhradený Servisný poplatok.
Zadajte prosím číslo vašej dekódovací karty:

Tu si môžete overiť, aké balíčky sú na vašej karte aktívne.
Zadajte prosím číslo vašej dekódovací karty:

1. Prečo musím meniť kartu?
Vymeniť kartu je potrebné z dôvodu ukončenia životnosti dekódovacieho systému CryptoWorks. Zmena kódovacieho systému CryptoWorks je nutným krokom pri prechode na moderné a bezpečnejšie dekódovacie systémy v rámci celé Európy.

Tieto zmeny prebiehajú v rozmedzí cca 6-8 rokov.

2. Dokedy mi bude fungovať pôvodná karta?
Tu je potrebné rozlíšiť, či máte kartu Skylink alebo CS Link a či sa jedná o platené alebo neplatené programy. Na starých kartách Skylink už nie sú dostupné žiadne platené programy od 26. 11. 2012 a na starých kartách CS Link prestanú byť ostatné platené programy dostupné už v priebehu januára 2013. Pokiaľ ide o neplatené programy, nie je zatiaľ stanovený žiaden termín vypnutia týchto programov od systému CryptoWorks, ale odporúčame všetkým zákazníkom, aby si svoju kartu vymenili čo najskôr.

3. Čo sa stane, pokiaľ si kartu nevymením?
Ak vlastník systému Irdeto i CryptoWorks, spoločnosť Irdeto, vypne vysielanie na systéme CryptoWorks, karta prestane fungovať.

4. Kde a ako môžem kartu vymeniť?
Kartu je možné vymeniť buď v predajniach satelitnej techniky, na zákazníckej linke Skylink, pomocou formulára z magazínu Skylink alebo elektronicky e-mailom a cez Zákaznícku zónu Skylink.

Na výmenu karty cez zákaznícku linku Skylink je nutné poznať číslo dekódovacej karty a registračné údaje.

Bližšie informácie o možnosti výmeny karty nájdete tu.

5. Bude mi karta Výmena M7 fungovať v starom prijímači?
Pred zaobstaraním novej karty je veľmi dôležité otestovať kompatibilitu prístroja s kartou Výmena M7. Otestovanie prijímača je možné v predajniach satelitnej techniky, prípadne vedieť značku a typ satelitného prijímača a kompatibilitu overiť na zákazníckej linke Skylink.

6. Čo sa pre mňa zmení, keď si karty vymením?
Prechodom získate kartu fungujúcu na novom kódovacom systéme Irdeto, ktorá je potrebná na sledovanie platenej ponuky Skylink. Zároveň je tento nový systém bezpečnejší a kompatibilný s novými technológiami, ako napr. HD.

7. Je možné čip karty vylúpnuť?
Áno, v prípade potreby je možné čip karty vylúpnuť. Vo väčšine satelitných prijímačov je však možné použiť iba celú kartu s nevylúpnutým čipom.

8. Mám na pôvodnej karte nabitý kredit. Prevedie sa mi na novú kartu?
Áno, kredit bude prevedený do troch hodín  od registrácie karty Výmena M7.

9. Získal som kartu zdarma. Obsahuje predplatné balíčka Multi/Inkaso. Musím meniť číslo účtu na strhávanie inkasa?
Áno, číslo účtu pre platby je nutné zmeniť na: 25661323/7500.

10. Musím si znovu naladiť programy?
Odporúčame všetky naladiť znovu z dôvodu doladenia nových programov.

11. Dokedy musím zaregistrovať službu Skylink na karte Výmena M7?
Službu Skylink na karte Výmena M7 je potrebné zaregistrovať hneď po vložení karty do prijímača.

12. Kartu som predal/daroval, ale ešte nie je registrovaná. Ako zmením majiteľa karty?
Pri registrácii služby Skylink na karte Výmena M7 je potrebné vyplniť údaje na nového majiteľa.

Pokiaľ bude registráciu služby Skylink na kartu Výmena M7 riešiť nový majiteľ pomocou Zákazníckej linky Skylink, je potrebné vedieť i registračné údaje pôvodného majiteľa karty.

13. Mám predplatený platený balíček. Pokiaľ ho budem chcieť i na druhej karte, musím všetko platiť dvakrát?
Druhé predplatné nie je potrebné, stačí si zaobstarať kartu NEXT, ktorá duplikuje ponuku na materskej karte.

14. Keď som si zo starej karty vylomil čip a teraz potrebujem celú kartu, ako to spravím?
Je možné si pôvodnú, vylomenú kartu vymeniť za novú.

VÝMENA - PROCESY

1. Zaobstaral som si kartu Výmena M7, ale na pôvodnej karte mám stále platené programy hradené pomocou SIPO/inkaso. Prečo sa mi stále strhávajú platby za predplatné pôvodnej karty?
Platby sa strhávajú, pretože ste si u nás balíček nezrušil skôr, než ste uskutočnili registráciu služby Skylink na karte Výmena M7. Predplatné balíčka je možné zrušiť na Zákazníckej linke Skylink na čísle 02/20 250 241.

2. Nemôžem vykonať registráciu služby Skylink na karte Výmena. Píše mi to "karta je určená k inej karte Výmena", prečo?
Karta Výmena M7, na ktorej sa snažíte registrovať službu Skylink je určená k výmene vašej inej starej karty.

V sprievodných listoch k novým kartám sú uvedené čísla pôvodných i nových kariet, ktoré sú k sebe viazané. Je potrebné tieto kombinácie dodržiavať.

3. Nemôžem objednať kartu Výmena M7. Čo mám robiť?
Pravdepodobne už k tejto karte máte výmenu karty zjednanú. Je možné to overiť na základe čísla karty na Zákazníckej linke Skylink na čísle 02/20 250 241.

4. Dostal som informáciu, že mi zasielate kartu zdarma. Nič som ale neobjednal. Čo to znamená?
Kartu Výmena M7 ste od nás získal zdarma ako predplatiteľ plateného balíčka.

VÝMENA - PRECHOD Z CS LINKU NA SKYLINK

1. Chcem si kúpiť kartu Výmena M7, ale na pôvodnej karte CS Link mám platený balíček. Prídem o neho?
Výmenou karty neprídete o žiadne programy, ktoré ste si predplatili. Po zakúpení a registrácia služby Skylink na karte Výmena M7 vám nebude spustený pôvodný programový balíček CS Linku, ktorý máte predplatený, ale už nový balíček Skylink, ktorý svojou programovou skladbou odpovedá Vášmu pôvodnému balíčku CS Link. Doba predplatného pôvodného balíčka pritom bude automaticky prenesená na vašu novú kartu Skylink Výmena M7.

2. Získal som kartu Výmena zdarma. Tá ale neobsahuje programy, ktoré som sledoval na karte CS Link. Čo s tím?
Skylink má inú programovú ponuku platených programov. Preto po výmene karty nie je možné sledovať niektoré programy z ponuky CS Link. Tieto programy sú však u Skylinku nahradené podobným programom.

3. Mám tarifu Základ. Musím niečo doplatiť, aby som mohol kartu vymeniť?
Nie, v tomto prípade nie je potrebné nič doplácať.

4. Môžem si vymeniť kartu, i keď na nej mám starú tarifu Standard?
Áno, nie je s tým problém.

1. Zaplatil som peniaze, ale nič mi nehrá?
Pravdepodobne boli zadané nesprávne platobné údaje. Je potrebné skontrolovať platbu. Ak platba neprebehla, zadajte ju znova. V prípade, že platba prebehla s nesprávnymi údajmi, je potrebné tento problém vyriešiť na Zákazníckej linke Skylink na čísle 02/20 250 241.

2. Číslo karty je variabilný symbol?
Áno, variabilný symbol je posledných 10 číslic dekódovacej karty. Číslo karty je uvedené na karte pod čiarovým kódom.

3. Pokiaľ zaplatím prevodom, kedy sa mi spustia požadované programy?
Pri platbe bankovým prevodom sa spustí spravidla tretí pracovný deň.

4. Zaplatil som predplatné hotovostne na bankový účet Skylinku. Kedy sa mi spustia požadované programy?
Požadované služby budú aktivované do troch dní od pripísania platby na účet Skylinku.

5. Aký je najrýchlejší spôsob úhrady?
U nasledujúcich platieb sú objednané služby spustené v priebehu niekoľkých minút od vykonania platby:
Platba pomocou SIPO/inkaso,
Platba v hotovosti u predajcu satelitnej techniky,
Platba platobnou kartou.

6. Ako si vytvorím objednávku na webe Skylink?  
V sekcii Skylink ponuka si zvolíte pomocou balíčkov, vlastného balíčka Flexi 7 alebo konfigurátora požadovanú službu a kliknete na tlačidlo Objednať.

Na nasledujúcej obrazovke zvolíte požadovanú dobu predplatného a vyplníte číslo karty, na ktoré má byť služba aktívna.

Na nasledujúcej obrazovke si zvolíte platobné možnosti. Je tiež možné zaslať informácie o platbe na e-mail a vytlačiť prehľad objednávky.

7. Zabudol som údaje na prihlásenie do Zákazníckej zóny.
V prípade, že neviete iba heslo, pri prihlasovaní do Zákazníckej zóny kliknite na tlačidlo Zabudnuté heslo a postupujte ďalej podľa inštrukcií na monitore. V prípade, že nepoznáte login ani heslo, alebo nemáte zadaný kontaktný e-mail, je potrebné kontaktovať Zákaznícku linku Skylink na čísle 02/20 250 241.

8. Môžem získať zľavu na predplatné?
Pri platbe predplatného na 12 mesiacov zaplatíte iba 11 mesiacov (netýka sa úhrady Servisného poplatku).

9. Poslal sem platbu pomocou platobnej karty, ale platba nebola pripísaná na kartu. Nehrajú predplatené programy.
Pravdepodobne došlo k chybe na platobnom portáli. Je potrebné na e-mail skylink@skylink.sk zaslať popis vášho problému, číslo dekódovacej karty, na ktorú bola služba objednaná a údaje o platbe (4 posledné číslice z čísla platobnej karty, dátum exspirácie karty, typ karty, čiastku, dátum a približný čas aktivovania platby)

10. Chcem platiť zo zahraničia napr. z Anglicka, je to možné?
Áno. Platbu je potrebné zaslať na účet 25661323/7500
IBAN: SK3175000000000025661323

SWIFT: CEKOSKBX

14. Potrebujem vystaviť faktúru za zaplatené služby, prečo ju neposielate automaticky?
Pre objednané služby je možné vystaviť iba potvrdenie o zaplatení, nie faktúru.

PLATBY, OBJEDNÁVKY PROGRAMOV - SIPO/INKASO

1. Ako dlho musím platiť SIPO/inkaso? Čo je k tomu potrebné?
Táto platobná forma je určená na dlhodobé predplatné. Na krátkodobé predplatné sú vhodnejšie iné formy, ako napr. platba kartou alebo bankovým prevodom ai.

 


 

1. Čo je Servisný poplatok a prečo  ho mám hradiť?
Servisný poplatok (ďalej jen SP) je účtovaný za správu karty, obsluhu a servis satelitného televízneho príjmu.

SP nijak nesúvisí s programovou ponukou. Neplatená programová ponuka (balíček Digital) ostáva i naďalej bezplatná.

2. Odkedy musím platiť SP?
Podmienky pre karty CS Link sú nasledovné:

 • Na karty registrované pred 1. 9. 2012 je Servisný poplatok nutné platiť po uplynutí 24 mesiacov od dáta registrácie karty.
 • Na karty registrované 1. 9. 2012 a neskôr je Servisný poplatok nutné platiť po uplynutí 12 mesiacov od dáta registrácie karty.

Podmienky pre karty Skylink Standard HD sú nasledovné:

 • Na karty Štandard HD je nutné uhradiť Servisný poplatok po uplynutí 24 mesiacov od dátumu registrácie služby Skylink na túto kartu.

Podmienky pre karty Skylink Výmena sú nasledovné:

 • Karty registrované do 15. 9. 2012 vrátane, majú v cene zahrnutý Servisný poplatok na 24 mesiacov.
 • Karty registrované po 15. 9. 2012 vrátane, majú v cene zahrnutý Servisný poplatok na 12 mesiacov.
 • Karty Výmena M7 nemajú v cene zahrnutý Servisný poplatok.

3. Pokiaľ som si zaplatil SP na starú kartu a zároveň som si ju vymenil, neprídem o SP?
O SP neprídete, platba sa prevedie na novú kartu Výmena M7.

4. Zaregistroval som si pôvodní kartu pred 15. 9. 2012. Bude sa mi 24 mesačný odklad platenia SP počítať po uplynutí 24 mesiacov od registrácie pôvodnej karty, alebo až od registrácie karty Výmena?
Oslobodenie od hradenia SP sa počíta od dáta registrácie karty Výmena M7.

5. Mám predplatený balíček platenej televízie. Som oslobodený od platenia SP?
Po dobu platenia platenej televízie je SP už započítaný do ceny balíčka. Nie je teda nutné ho platiť zvlášť.

6. Čo sa stane, pokiaľ zaplatím SP a potom si predplatím platenú televíziu?
Obdobie platenia SP sa posúva o dobu, po ktorú budete platiť balíček platenej televízie.

7. Kartu som predal. Musím hradiť SP?
V tomto prípade nie je nutné hradiť SP. Je však vhodné sa dohodnúť s novým majiteľom na riešení.

Je možné urobiť preregistráciu pôvodnej karty na nového majiteľa, ktorý  uhradí SP pod svojimi novými registračnými údajmi. Nový majiteľ tiež môže pôvodnú kartu vymeniť za kartu Výmena M7 a SP potom uhradiť bez nutnosti zásahu pôvodného majiteľa.

Formulár na preregistráciu karty nájdete tu.

SERVISNÝ POPLATOK - PLATBY

1. Čo sa stane, pokiaľ SP nezaplatím?
Na karte, kde nebude uhradený SP, bude zablokovaný príjem všetkých kódovaných programov, vrátane balíčka Digital.

V prípade, že bude na karte predplatená akákoľvek platená služba Skylink, je SP zahrnutý v cene balíčka.

2. Akým spôsobom sa dá SP hradiť?

Mesačne 1,2 Eur len SIPO alebo Inkaso z účtu (prvý mesiac zdarma)
12 mesiacov 19,2 Eur všetkými štandardnými platobnými metódami
24 mesiacov 28,8 Eur všetkými štandardnými platobnými metódami

3. Ako často budem informovaný ohľadom platby SP?
Každý rok.

4. Dostal som zloženku na úhradu SP. Kartu nepoužívam. Ako ju mám deaktivovať?
V prípade, že kartu nepoužívate, stačí neuhradiť SP. Je taktiež možné zaslať písomnú žiadosť na adresu: Satelitná televízia Skylink, P. O. BOX 11, 022 04 Čadca 4, Slovenská republika, prípadne e-mailom na adresu skylink@skylink.sk.

5. Vzniká nejaký dlh, pokiaľ SP nezaplatím?
Žiaden dlh nevzniká. Karta bude deaktivovaná v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami.

6. Pokiaľ nezaplatím SP, pretože kartu nepoužívam, ale budem ju chcieť používať v budúcnosti, bude to ešte možné?
V prípade nezaplatenia SP bude karta deaktivovaná. V prípade úhrady SP sa karta opäť aktivuje. SP sa nedopočítava spätne.

7. Zaplatil som SP, ale kartu už nemám. Vrátite mi peniaze?
Podľa všeobecných obchodných podmienok nie je možné vrátiť platby SP, ktoré už boli uhradené.

8. Nejde mi platba SP cez SIPO.
Udané číslo SIPO je pravdepodobne použito u inej karty. SIPO je možné nastaviť iba na jedno ID zákazníka. Na možnosť strhávania platby za SP pomocou SIPA pre viacero kariet je potrebné, aby všetky tieto karty boli vedené pod jedným účtom - pod jedným číslom zákazníka.

9. Omylom som zaregistroval SP s platbou cez SIPO/inkaso k inej karte.
Objednávku platby je možné zrušiť buď na zákazníckej linke Skylink na čísle 02/20 250 241, písomnou žiadosťou na adrese Satelitnej televízie Skylink, P. O. BOX 11, 022 04 Čadca 4, Slovenská republika, alebo elektronicky na e-maile skylink@skylink.sk. V prípade písomnej a elektronickej varianty je potrebné uviesť do predmetu "Žiadosť o zrušenie SIPO/inkaso k Servisnému poplatku", ďalej uviesť číslo karty, registračné údaje a spojovacie číslo SIPO.

10. Je nutné platiť SP i za kartu NEXT?
Za kartu NEXT nie je nutné platiť SP.

11. Uvádzate, že pri platbe SP pomocou SIPO/inkaso je prvý mesiac zdarma. Prečo sa mi SP účtuje už v prvom mesiaci?
SP sa platí napred, takže platba je už na druhý mesiac.

1. Mám predplatený balíček Kombi/Multi HD/ HD Plus/Komplet a prestal mi chodiť magazín Skylink
Asi nemáte nastavené, v akej forme vám máme magazín zasielať – či tlačený magazín poštou, alebo elektronický e-mailom. Nastavenie urobíte v Zákazníckej zóne.

Po vstupe do Zákazníckej zóny zadajte Vaše Prihlasovacie meno a Heslo. V ľavom zvislom menu zvoľte položku Registračné údaje a na tejto stránke dolu kliknite na voľbu Zmeniť údaje. Teraz si môžete zvoliť VášPreferovaný spôsob posielania magazína: 1) E‑MAIL‑PDF verzia (e-mailom Vám bude posielaný odkaz na stiahnutie elektronickej verzie magazína v PDF); 2)POŠTA – Tlač verzia (magazín Vám bude posielaný poštou v tlačovej forme); 3) Neposielať (magazín Vám nebudeme posielať).

2. Kde a ako si môžem nastaviť spôsob odberu magazínu?
Magazín Skylink je zasielaný iba predplatiteľom balíčkov Kombi, Multi HD, HD PlusKomplet. Spôsob odberu Skylink magazínu si jednoducho nastavíte v Zákazníckej zóne. Máte možnosť voľby medzi tlačenou verziou, zasielanou poštou a elektronickou verziou, zasielanou e-mailom.

3. Objednal som si tlačenú verziu magazínu, ale ta mi nebola doručená.
Odporúčame kontrolu nastavenia vášho profilu v Zákazníckej zóne. Je potrebné mať správne nastavenú doručovaciu adresu a taktiež preferovaný spôsob zasielania magazínu.

Ujistite sa, že ste predplatiteľom balíčkov KombiMulti HDHD Plus a Komplet.

4. Nemám stály prístup k internetu. Je možné magazín stiahnuť a prelistovať i bez internetu?
Áno, elektronickú verziu magazínu Skylink si môžete kedykoľvek stiahnuť na internetovej adrese http://tv.skylink.cz/magazin-skylink-tv-2.html

5. Aké výhody mi prináša elektronická verzia magazínu?
Elektronická verzia Vám vždy bude automaticky zaslaná na Váš email a jednoducho si ju môžete stiahnuť do svojho prenosného počítača, chytrého telefónu alebo tabletu. Vďaka elektronickej verzii magazínu si rovnako môžete vo voľných chvíľach prelistovať i staršie čísla, ktoré sú vždy dostupné online a jednoducho sa dajú stiahnuť.

6. Chcel by som dostávať elektronickú i tlačenú verziu magazínu. Je to možné?
Táto možnosť bohužiaľ možná nie je, magazín zasielame buď na poštovú, alebo e-mailovú adresu. Elektronickú verziu magazínu si môžete kedykoľvek zdarma prezrieť na našich internetových stránkach.

7. V akom intervale budem dostávať elektronickú verziu a v akom intervale budem dostávať tlačenú verziu magazínu?
Skylink magazín rozosielame raz za štrnásť dní a to ako v tlačenej, tak elektronickej verzii.

8. Je magazín zasielaný všetkým zákazníkom? / Posielate magazín všetkým zákazníkom?
Nie, magazín Skylink dostávajú iba zákazníci, ktorí si u Skylink predplácajú niektorý z balíčkov KombiMulti HDHD Plus a Komplet

9. Je možné zaslať mi magazín i vtedy, pokiaľ nemám balíček Kombi a vyšší, ale využívam iné balíčky, ktoré svojou cenou balíček Kombi prevyšujú?
Magazín Skylink TV je nepredajný, nie je nárokovateľný a je pravidelne zasielaný predplatiteľom balíčkov KombiMulti HDHD Plus a Komplet. Nepravidelne potom i ostatným užívateľom Skylinku.

10. U Skylink využívam viac kariet pod jedným účtom. Chceli by sme teda dostávať ku každej karte jeden magazín. Je to možné?
Toto možné nie je. Magazín je vždy zasielaný len raz v rámci jedného zákazníckeho účtu

11. Nechcem dostávať ani tlačenú ani elektronickú verziu magazínu. Je to možné?
Na vašom zákazníckom účte si môžete nastaviť i možnosť, že o zasielanie magazínu Skylink nemáte záujem. Nebude Vám tak už chodiť ani elektronická ani tlačená verzia. Pokiaľ sa v budúcnosti rozhodnete inak, môžete svoju voľbu opäť jednoducho zmeniť.

12. Informovali ste ma, že dostanem 1. vydanie magazínu emailom, ale nič mi neprišlo.
Váš email je pravdepodobne vo vašej Zákazníckej zóne zadaný nesprávne.

Ďalšou možnosťou je, že váš email je priradený k viacerým zákazníckym účtom. V takomto prípade prosím kontaktujte našu zákaznícku linku a požiadajte o zjednotenie kontaktov.  

13. Je Skylink magazín dostupný vo forme aplikácie pre chytré telefóny a tablety?
Naše internetové stránky sú optimalizované pre tablet a chytrý mobilný telefón. Z tohto dôvodu zatiaľ nevyužívame žiadnu aplikáciu. Kedykoľvek sa totiž môžete cez svoj tablet alebo chytrý telefón pozrieť na naše internetové stránky a jednoducho listovať Magazínom Skylink.  

14. Prečo Skylink neostane iba u zasielaní tlačenej verzie magazínu, ako tomu bolo doposiaľ?
Nie všetci zákazníci chcú odoberať tlačenú verziu a niektorým v súčasnej dobe magazín nechodí na správnu adresu. I elektronická verzia má rad výhod a navyše napomáha šetriť životné prostredie. Chceme teda dať každému možnosť voľby a veríme, že žiadny z našich čitateľov o svoj magazín nepríde.