Ako zaplatiť

Pre úhradu služieb si môžete vybrať ktorúkoľvek z platobných metód. Odporúčame hradiť služby online prostredníctvom Zákazníckej zóny.

Platobné údaje Skylink:
Suma:  zodpovedá zvolenej službe a obdobiu
Číslo bankového účtu Skylink: SK3175000000000025661323
Variabilný symbol: Posledných 10 číslic z čísla dekódovacej karty
Špecifický symbol: zodpovedá zvolenej službe


Viac informácií nájdete v Cenníku.

Upozorňujeme zákazníkov, že od 1.3.2017 vstupuje do platnosti nový cenník, ktorý nájdete tu.