Ako uhradiť Servisný poplatok?

Jednorazovú úhradu na 12 mesiacov je možné vykonať  všetkými platobnými metódami

Suma: 39,70 EUR/12 mesiacov
Číslo bankového účtu Skylink: SK3175000000000025661323
Variabilný symbol: posledných 10 číslic z čísla dekódovacej karty
Špecifický symbol: 100

Pre pravidelnú mesačnú úhradu je možné použiť len platobné metódy SIPO alebo Inkaso z účtu (nastaviť môžete tu).

Výnimočne je možné Servisný poplatok uhradiť tiež na 5 dní, a to odoslaním SMS na číslo 8877 v cene 1 Euro s textom správy „SP číslovašejdekódovacejkarty“.

Upozorňujeme zákazníkov, že od 1.3.2017 vstupuje do platnosti nový cenník, ktorý nájdete tu. Niekoľkonásobná úhrada jednorazovej ročnej platby Servisného poplatku nezaručuje právo na čerpanie týchto služieb za súčasných cien aj po uplynutí 1 roka od úhrady. Skylink si vyhradzuje právo previesť tieto preplatky do kreditu zákazníka.

Tip:

V prípade, že je na dekódovacej karte predplatený ľubovoľný Základný alebo Doplnkový programový balíček, nie je potrebné zároveň platiť Servisný poplatok.