Ako uhradiť Servisný poplatok?

Jednorazovú úhradu na 12 mesiacov je možné vykonať  všetkými platobnými metódami

Suma: 39,70 EUR/12 mesiacov
Číslo bankového účtu Skylink: SK3175000000000025661323
Variabilný symbol: posledných 10 číslic z čísla dekódovacej karty
Špecifický symbol: 100

Pre pravidelnú mesačnú úhradu je možné použiť len platobné metódy SIPO alebo Inkaso z účtu (nastaviť môžete tu).

Výnimočne je možné Servisný poplatok uhradiť tiež na 5 dní, a to odoslaním SMS na číslo 8877 v cene 1 Euro s textom správy „SP číslovašejdekódovacejkarty“.

Tip:

V prípade, že je na dekódovacej karte predplatený ľubovoľný Základný alebo Doplnkový programový balíček, nie je potrebné zároveň platiť Servisný poplatok.