Ako registrovať služby Skylink na dekódovacej karte

Po zakúpení dekódovacej karty je nevyhnutné neodkladne Registrovať služby Skylink, čím dôjde k uzatvoreniu zmluvy, ktorej obsah je bližšie vymedzený vo Všeobecných obchodných podmienkach Skylink. Bez platnej registrácie nie je možné prijímať žiadne kódované programy Skylink.

Pre Registráciu je potrebné vyplniť registračné údaje a uhradiť Registračný poplatok (39,90 EUR vrátane DPH).

Registračné údaje je možné vyplniť do elektronického formulára v Zákazníckej zóne na webe Skylink. Registračný poplatok je možné uhradiť priamo v Zákazníckej zóne počas registrácie, v hotovosti u predejcu satelitnej techniky alebo ktoroukoľvek z metód jednorázových platieb. Podrobné pokyny pre Registráciu služby Skylink sú uvedené tiež v balení dekódovacej karty.

Ďalej je potrebné uhradiť Servisný poplatok 39,70 EUR/rok alebo predplatiť si ľubovoľný platený programový balíček. Na každej dekódovacej karte s registrovanou službou Skylink, pre ktorú je uhradený Servisný poplatok alebo predplatený ľubovoľný programový balíček, je automaticky dostupný tiež balíček základných českých a slovenských televíznych programov Digital.